Konferens: Globalt samarbete för Agenda 2030

Vi står inför stora globala utmaningar, inte minst till följd av covid-19. Enda sättet att lösa dem är genom globalt samarbete, grundat i lokalt engagemang och stöd. Vi har alla en roll och ett ansvar och trots allt hela nio år på oss!

Logotyp för globala målen. Cirkel med 17 färger och texten Globala målen för hållbar utveckling

Experter från olika delar av samhället deltog i konferensen. Det gick att nätverka, följa och delta i diskussioner om nuläget för agendan i spåren av pandemin, vilken typ av satsningar och samarbeten som behövs för att uppnå målen i en förändrad värld och hur vi kan få fler aktörer att engagera sig i arbetet.

Konferensen var uppdelad på tre morgonsessioner och modererades av Thabo Motsieloa, programledare, och Åsa Persson, forskningschef och vice vd, SEI.

Se i efterhand

Nuläge

Måndag 17 maj kl. 9.00–10.30

I september 2015 fattade FN beslut om Agenda 2030 som ska vara vägledande på resan mot en hållbar värld. Var står vi idag, globalt och nationellt, finns det mål vi behöver prioritera i spåren av pandemin? Nu är det årtiondet av agerande, vad är det som ska till?

Klicka på tidsangivelsen för att komma direkt till inslaget:
00:00 Länk till annan webbplats. Introduktion
04:12 Länk till annan webbplats. Välkomna och inledning: Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas
10:40 Länk till annan webbplats. Anförande: Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister
29:06 Länk till annan webbplats. Intervju: Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för externa relationer och påverkansarbete, FN:s utvecklingsprogram (UNDP)
45:20 Länk till annan webbplats. Panelsamtal: Daniel Samuelsson, ungdomsrepresentant HLPF 2021, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Cecilia Chatterjee-Martinsen, chef för internationella programavdelningen, svenska Rädda Barnen, Anders Danielsson, landshövding Västra Götaland, Gabriel Wikström, Nationell samordnare för Agenda 2030

Globalt samarbete i en förändrad värld

Tisdag 18 maj kl. 9.00–10.30

Hur fungerar samarbetet idag, finns det behov av nya forum och former? Vilka roller och vilket ansvar har olika aktörer och vad kan Sverige bidra med? Hur kan vi arbeta smart, inspirera varandra och främja utbytet av kunskap, lösningar och andra resurser?

Klicka på tidsangivelsen för att komma direkt till inslaget:
00:00 Länk till annan webbplats. Introduktion
04:27 Länk till annan webbplats. Välkomna och inledning: Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas
11:00 Länk till annan webbplats. Panelsamtal: Carin Jämtin, generaldirektör, Sida, John-Arne Røttingen, ambassadör för global hälsa, Utenriksdepartementet, Norge, Jens Henriksson, vd, Swedbank, Line Gordon, professor och föreståndare, Stockholm Resilience Centre, Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet, Yasmine Djelloul, ungdomsrepresentant FN:s generalförsamling 2021, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
1:08:51 Länk till annan webbplats. Intervju: Åsa Regner, assisterande generalsekreterare och biträdande vd, UN Women
1:16:10 Länk till annan webbplats. Anförande: Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete

Hur får vi upp agendan på agendan?

Onsdag 19 maj kl. 9.00–10.30

Agenda 2030 spänner över alla politik- och samhällsområden. Det är dess styrka, men också en utmaning. Hur förankrad är agendan i samhället? Hur ser vi till att få med hållbarhetsperspektiven, nå ut med forskningen och engagera fler aktörer att göra mer?

Klicka på tidsangivelsen för att komma direkt till inslaget:
00:00 Länk till annan webbplats. Introduktion
05:30 Länk till annan webbplats. Välkomna och inledning: Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas
10:50 Länk till annan webbplats. Anförande: Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
24:45 Länk till annan webbplats. Panelsamtal: Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, Håkan Wirtén, generaldirektör, SMHI, Johan Martinsson, föreståndare, SOM-institutet, Göteborgs universitet, Erica Treijs, reporter, Svenska Dagbladet
51:20 Länk till annan webbplats. Andri Snaer Magnasson, författare och dokumentärfilmare (på engelska)
1:06:28 Länk till annan webbplats. Anförande: Lena Micko, Civilminister
1:22:18 Länk till annan webbplats. Avslutning: Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas

Covid-19 har gjort oss alla medvetna om att världen idag är mer sammankopplad än någonsin tidigare. Det har också blivit tydligt att det spelar stor roll hur vi beter oss, som individer, organisationer, regioner och länder samt hur avgörande globalt och solidariskt samarbete är för att möta gränsöverskridande utmaningar.

I spåren av covid-19 behövs särskilda insatser för att bromsa fattigdom, hunger och minskad jämlikhet. Och krafttag inom utbildnings- och hälsoområdet. Samtidigt blir klimatkrisen alltmer akut och den biologiska mångfalden utarmas i allt snabbare takt. Arbete för att lösa dessa och andra hållbarhetsutmaningar pågår hela tiden; inom politik, näringsliv och forskning liksom i kommuner, skolor och i andra sammanhang.

Men hur ser vi till att sprida den kunskap och de konkreta lösningar som ofta utvecklas lokalt till nationell och global nivå? Hur kan vi främja det globala utbytet av kunskap, teknik, finansiella och andra resurser som krävs för att uppnå målen? Och hur kan vi inspirera varandra till modiga prioriteringar, smarta lösningar och samverkansformer? Vi står inför globala utmaningar. Enda sättet att lösa dem är genom globalt samarbete, grundat i lokalt engagemang och stöd. Vi har alla en roll och ett ansvar och trots allt hela nio år på oss!

Möt experter och ledare från olika delar av samhället. Följ och delta i diskussioner om nuläget för agendan i spåren av pandemin, vilken typ av satsningar och samarbeten som behövs för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i en förändrad värld och hur vi kan få fler aktörer att engagera sig i arbetet. Nätverka och dela idéer med andra som är engagerade i vår gemensamma framtid.

Frågor om konferensen?

Kontakta Sofia Rickberg och Anna Volckerts, strategiska kommunikatörer, Formas.

Uppdaterad:14 juni 2021
Sidansvarig: Sofia Rickberg