Konferens: Agenda 2030 - Hållbar omställning på vetenskaplig grund

Vi har tio år kvar för att nå de globala hållbarhetsmålen och står inför stora utmaningar. Alla samhällets aktörer måste bidra för att vi ska lyckas. Men har vi den kunskap som behövs och hur ser vi till att kunskapen omsätts till handling i samhället?

Del 1

 • Ingrid Petersson, Johan Kuylenstierna och Ellinor Persson hälsar välkomna
 • Isabella Lövin håller inledningstal
 • Ulrika Modéer om FN:s arbete och det globala samfundets arbete
 • Henrik Henriksson berättar om hur Scanias arbete
 • Eeva Furman om var vi står i dag och FN:s Global Development Sustainable Report (Engelska)

Del 2

 • H.K.H. Kronprinsessan Victoria inleder

Panel 1: Forskning som gör skillnad (Engelska)
Är dagens forskningssystem lämpat för att på bästa sätt bidra till arbetet mot en hållbar värld? Finns det risker om forskningen har för stort fokus på att lösa samhällsutmaningar? Vad är i så fall målet med forskningen och hur förhåller det sig till Agenda 2030?

 • Heide Hackmann
 • Måns Nilsson
 • Keri Facer
 • Sylvia Schwaag Serger
 • Sara Mazur

Panel 2: Lösningar för en hållbar värld
Hur ser vi till att forskningen kommer till nytta och leder till utveckling i samhället? Hur hittar vi lösningar på de problem vi ännu inte har löst och hur förbereder vi oss för framtidens utmaningar? Vilka hinder finns det för hållbar innovation?

 • Ulrika Liljeborg
 • Peter Carlsson
 • Johanna Sandahl
 • Gabriel Wikström

 • Matilda Ernkrans håller avslutningstal
 • Ingrid Petersson, Johan Kuylenstierna och Ellinor Persson tackar för dagen

Moderatorer

 • Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet
 • Ellinor Persson, journalist och moderator

Talare och paneldeltagare

 • Isabella Lövin, miljö- och klimatminister samt vice statsminister
 • Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
 • Henrik Henriksson, vd, Scania
 • Ulrika Modéer, chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete
 • H.K.H. Kronprinsessan Victoria
 • Heide Hackmann, vd, International Science Council
 • Måns Nilsson, vd, Stockholm Environment Institute
 • Gabriel Wikström, regeringens nationella samordnare för Agenda 2030
 • Eeva Furman, professor och direktör för the Environmental Policy Centre vid SYKE och en av författarna till Global Sustainable Development Report 2019
 • Keri Facer, professor i utbildningens och samhällets framtid och gästprofessor vid Zennströms klimatprofessur vid Uppsala universitet.
 • Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
 • Peter Carlsson, grundare och vd Northvolt
 • Sara Mazur, ordförande för Wallenbergstiftelsens forskningsprogram WASP
 • Ulrika Liljeberg, (C) kommunalråd i Leksand och tidigare ledamot i Agenda 2030-delegationen.
 • Sylvia Schwaag Serger, prorektor Lunds universitet

På grund av utbrottet av Covid-19 genomfördes konferensen digitalt.

Uppdaterad:12 maj 2020