Visioner om en fossilfri framtid för en förändrad värld

2023-05-17

Agenda 2030-seminarium: I detta panelsamtal samlades forskare som arbetat med projekt inom Formas satsning ”Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle”. Utifrån sin forskning reflekterade de över vad som hänt sedan projekten startade 2019, och vilka fossilfria framtider vi kan föreställa oss och sträva mot idag.

Seminarium onsdag 17 maj kl. 10.00–10.45: Visioner om en fossilfri framtid för en förändrad värld

Logotyp för globala målen. Cirkel med 17 färger och texten Globala målen för hållbar utveckling

Den 17 maj 2023 arrangerade Formas kunskaps- och nätverkskonferensen Agenda 2030 för fjärde året i rad. På förmiddagen i anslutning till huvudkonferensen erbjöds parallella seminarier, workshops och möten inom områden som livsmedelsförsörjning, trygga samhällen och klimatanpassning.

På de olika seminarierna tog de medverkande del av aktuell forskning och innovation, lyssnade in till goda exempel från aktörer som gått från forskning till praktik och träffade andra som arbetar med samma frågor men utifrån olika perspektiv. Förmiddagsseminarierna anknyter till samma tema som huvudkonferensen "Att använda kunskap i en osäker värld".

Här hittar du information om seminariet "Visioner om en fossilfri framtid för en förändrad värld".

Seminarium kl.10.00-10.45: Visioner om en fossilfri framtid för en förändrad värld


Hur kan vi sätta upp och hålla kvar visioner om en hållbar och rättvis framtid, i en osäker tid som präglas av ständigt nya, akuta kriser? Agenda 2030 är ett holistiskt och globalt ramverk av visioner och målsättningar, men år 2030 kryper allt närmare. Vad händer efter det?


EU har under senare tid satt upp stora visioner kopplat till klimat- och hållbarhetsfrågor, men dessa är omstridda i medlemsländerna, även här i Sverige. Det finns tendenser till att vilja backa från tidigare uppsatta hållbarhetsmål och beslut om gröna investeringar. Visionerna om en fossilfri framtid ser annorlunda ut idag än för bara några år sedan. Vem vinner och vem förlorar på den förändringen, och i vilket tidsperspektiv?


I detta panelsamtal samlas forskare som arbetat med projekt inom Formas satsning ”Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle”. Utifrån sin forskning kommer de att reflektera över vad som hänt sedan projekten startade 2019, och vilka fossilfria framtider vi kan föreställa oss och sträva mot idag.


Panel:

  • Maria Xylia, forskare inom energi- och industriomställningar, Stockholm Environment Institute
  • Eva Lövbrand, professor vid Tema Miljöförändring, Linköpings Universitet
  • Andreas Duit, professor i statsvetenskap, Stockholms Universitet
  • Naghmeh Nasiritousi, docent i statsvetenskap, Utrikespolitiska Institutet och Uppsala Universitet

Projekt som panelen berättar om:

  • Rättvis omställning till ett fossilfritt välfärdssamhälle: Ökad förståelse för framtida spänningar mellan Sveriges konsumenter
  • Vems omställning? Det fossilfria samhällets platser, politik och etik
  • Politiska konsekvenser av klimatpolicy
  • Klimatklubbar och negativa utsläpp: vägar mot fossilfria samhällen?

Moderator:

  • Anna Kaijser, forskningssekreterare och programansvarig för det nationella forskningsprogrammet för klimat, Formas

Läs mer om övriga seminarier

Om Formas Agenda 2030-konferens

Formas Agenda 2030-konferens är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

2023 genomfördes konferensen för fjärde gången. Här finns program och inspelningar från de tre tidigare Agenda 2030-konferenserna.

Kontaktpersoner

För frågor om seminariet Visioner om en fossilfri framtid för en förändrad värld:

Kontaktpersoner för Formas Agenda 2030-konferens:

Mer information
Datum: 17 maj 2023
Tid: 10:00 - 10:45
Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm
Arrangör:Formas
Uppdaterad:30 maj 2023