Hållbarhet som arbete – bygga kompetens inom och mellan organisationer

2023-05-17

Agenda 2030-seminarium: I denna workshop utforskade vi hur vi kan vara stöd åt varandra i vår individuella och kollektiva förmåga att hantera alltmer komplexa hållbarhetsutmaningar. Genom en interaktiv metod tog vi, tillsammans med inbjudna inspiratörer och experter på området, reda på vilka färdigheter och egenskaper som behövs för individer och organisationer att uppnå hållbarhetsmålen till 2030.

Seminarium onsdag 17 maj kl. 10.00–12.00: Hållbarhet som arbete – bygga kompetens inom och mellan organisationer

Logotyp för globala målen. Cirkel med 17 färger och texten Globala målen för hållbar utveckling

Den 17 maj 2023 arrangerade Formas kunskaps- och nätverkskonferensen Agenda 2030 för fjärde året i rad. På förmiddagen i anslutning till huvudkonferensen erbjöds parallella seminarier, workshops och möten inom områden som livsmedelsförsörjning, trygga samhällen och klimatanpassning.

På de olika seminarierna tog de medverkande del av aktuell forskning och innovation, lyssnade in till goda exempel från aktörer som gått från forskning till praktik och träffade andra som arbetar med samma frågor men utifrån olika perspektiv. Förmiddagsseminarierna anknyter till samma tema som huvudkonferensen "Att använda kunskap i en osäker värld".

Här hittar du information om seminariet och workshopen "Hållbarhet som arbete - bygga kompetens inom och mellan organisationer ".

Seminarium/workshop kl.10.00-12.00:
Hållbarhet som arbete – bygga kompetens inom och mellan organisationer


Agenda 2030 syftar till att ge en övergripande plan för en hållbar värld till 2030. Agendan ger en vision om vad som behöver hända, men att genomföra visionen har gått långsammare än väntat.


Myndigheterna spelar en central roll i genomförandet men fokus ligger ofta på kortsiktigt och löpande arbete i närtid snarare än nyckelinsatser för att driva omställningen. I näringslivet har det på senare år å andra sidan skett en förändring med engagerade ledare såväl som integrerat hållbarhetsarbete i organisationerna.


Hållbarhetskompetens kommer behöva öka både i näringslivet och offentlig sektor men vilken kompetens behövs och hur bör organisationer arbeta för att minska sårbarhet och utöka utbytet och samarbete mellan och inom organisationer?


I denna workshop utforskar vi hur vi kan vara stöd åt varandra i vår individuella och kollektiva förmåga att hantera alltmer komplexa hållbarhetsutmaningar. Genom en interaktiv metod tar vi, tillsammans med inbjudna inspiratörer och experter på området, reda på vilka färdigheter och egenskaper som behövs för individer och organisationer att uppnå hållbarhetsmålen till 2030.


Medverkande

  • Maria Deckeman, specialist organisationsutveckling, Karolinska institutet
  • Emma Modéer Wiking, chef för internationellt hållbart företagande, Business Sweden

Läs mer om övriga seminarier

Om Formas Agenda 2030-konferens

Formas Agenda 2030-konferens är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

2023 genomfördes konferensen för fjärde gången. Här finns program och inspelningar från de tre tidigare Agenda 2030-konferenserna.

Kontaktpersoner

För frågor om för seminariet Hållbarhet som arbete – kompetens inom och mellan organisationer

Karin Önneby

Tjänstledig

Kontaktpersoner för Formas Agenda 2030-konferens

Mer information
Datum: 17 maj 2023
Tid: 10:00 - 12:00
Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm
Arrangör:Formas och Vinnova
Uppdaterad:30 maj 2023