Att kommunicera kunskap för en hållbar utveckling

2023-05-17

Agenda 2030-seminarium: Till detta seminarium välkomnade vi alla projekt som fått finansiering i Formas kommunikationsutlysning samt utlysningen Museerna och hållbarhetsmålen. Projekten är olika, men alla brinner för att nå ut med kunskap om hållbar utveckling till olika delar av samhället.

Seminarium onsdag 17 maj kl. 10.00–12.00: Att kommunicera kunskap för en hållbar utveckling

Logotyp för globala målen. Cirkel med 17 färger och texten Globala målen för hållbar utveckling

Den 17 maj 2023 arrangerade Formas kunskaps- och nätverkskonferensen Agenda 2030 för fjärde året i rad. På förmiddagen i anslutning till huvudkonferensen erbjöds parallella seminarier, workshops och möten inom områden som livsmedelsförsörjning, trygga samhällen och klimatanpassning.

På de olika seminarierna tog de medverkande del av aktuell forskning och innovation, lyssnade in till goda exempel från aktörer som gått från forskning till praktik och träffade andra som arbetar med samma frågor men utifrån olika perspektiv. Förmiddagsseminarierna anknyter till samma tema som huvudkonferensen "Att använda kunskap i en osäker värld".

Här hittar du information om seminariet "Att kommunicera kunskap för en hållbar utveckling".

Seminarium kl.10.00-12.00:
Att kommunicera kunskap för en hållbar utveckling


Till detta seminarium välkomnar vi alla projekt som fått finansiering i Formas kommunikationsutlysning samt utlysningen Museerna och hållbarhetsmålen. Projekten är olika, men alla brinner för att nå ut med kunskap om hållbar utveckling till olika delar av samhället.


Under seminariet kommer ett antal projekt att presentera sina kommunikationssatsningar. Syftet är att alla deltagare ska kunna inspireras och lära av varandra.

Läs mer om övriga seminarier

Om Formas Agenda 2030-konferens

Formas Agenda 2030-konferens är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

2023 genomfördes konferensen för fjärde gången. Här finns program och inspelningar från de tre tidigare Agenda 2030-konferenserna.

Kontaktpersoner

För frågor om seminariet "Att kommunicera kunskap för en hållbar utveckling"

För frågor om Formas Agenda 2030-konferens

Mer information
Datum: 17 maj 2023
Tid: 10:00 - 12:00
Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm
Arrangör:Formas
Uppdaterad:30 maj 2023