Säkra beslut i en osäker värld – fråga Chat GPT eller sammanställ forskningen?

2023-05-17

Agenda 2030-seminarium: I en osäker tid kan det vara svårt att få ett samlat svar på vad forskningen säger. Men pandemin visade att vi behöver sammanställd kunskap även under en kris. Idag går utvecklingen snabbt framåt och det går att fråga textrobotar som Chat GPT om svar på det mesta. Samtidigt är det viktigare än någonsin att noggrant värdera den information som ligger till grund för beslut.

Seminarium onsdag 17 maj kl. 11.15–12.00: Säkra beslut i en osäker värld - fråga ChatGPT eller sammanställ forskningen?

Logotyp för globala målen. Cirkel med 17 färger och texten Globala målen för hållbar utveckling

Den 17 maj 2023 arrangerade Formas kunskaps- och nätverkskonferensen Agenda 2030 för fjärde året i rad. På förmiddagen i anslutning till huvudkonferensen erbjöds parallella seminarier, workshops och möten inom områden som livsmedelsförsörjning, trygga samhällen och klimatanpassning.

På de olika seminarierna tog de medverkande del av aktuell forskning och innovation, lyssnade in till goda exempel från aktörer som gått från forskning till praktik och träffade andra som arbetar med samma frågor men utifrån olika perspektiv. Förmiddagsseminarierna anknyter till samma tema som huvudkonferensen "Att använda kunskap i en osäker värld".

Här hittar du information om seminariet "Säkra beslut i en osäker värld - fråga Chat GPT eller sammanställ forskningen?".

Seminarium kl.11.15-12.00: Säkra beslut i en osäker värld - fråga Chat GPT eller sammanställ forskningen?

I en osäker tid kan det vara svårt att få ett samlat svar på vad forskningen säger. Men pandemin visade att vi behöver sammanställd kunskap även under en kris.


Idag går utvecklingen snabbt framåt och det går att fråga textrobotar som Chat GPT om svar på det mesta. Samtidigt är det viktigare än någonsin att noggrant värdera den information som ligger till grund för beslut.


I det här seminariet lyssnar vi och ställer frågor till en expertpanel som diskuterar frågor som:

 • Hur kan vi få tillförlitliga svar på forskningsläget när det brådskar?
 • Hur fattar vi beslut under osäkerhet om vad vi egentligen vet?
 • Kan vi snart överlåta till Chat GPT och annan AI att sammanfatta forskningen?
 • Vilken roll har forskningssammanställning i säkra beslut för miljöarbetet?


Upplägg för seminariet:

 • Inledning
 • Panel med korta presentationer
 • Frågor från publiken
 • Avslutande reflektioner och summering


Talare:

 • Lisa Sennerby Forsse, ordförande i Rådet för evidensbaserad miljöanalys
 • Christoffer Carstens, chef för enheten för hållbar utveckling samt forskare inom hantering av klimatrelaterade osäkerheter, Länsstyrelsen Gävleborg
 • Ullrika Sahlin, forskare och expert på osäkerhet i vetenskapliga bedömningar, Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet
 • Adam Wickberg, KTH Environmental Humanities Lab och gästforskare på Max Planck-institutet för vetenskapshistoria i Berlin.

Moderatorer:

 • Arvid Bring, miljöanalytiker, Formas och ansvarig för Formas uppdrag om forskningssammanställningar
 • Josefin Thorslund, miljöanalytiker, Formas och ansvarig för Formas uppdrag om forskningssammanställningar

Läs mer om övriga seminarier

Om Formas Agenda 2030-konferens

Formas Agenda 2030-konferens är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

2023 genomfördes konferensen för fjärde gången. Här finns program och inspelningar från de tre tidigare Agenda 2030-konferenserna.

Kontaktpersoner

För frågor om seminariet Säkra beslut i en osäker värld – fråga Chat GPT eller sammanställ forskningen?

Arvid Bring

Biträdande avdelningschef / Analytiker

arvid.bring@formas.se

För frågor om Formas Agenda 2030-konferens:

Mer information
Datum: 17 maj 2023
Tid: 11:15 - 12:00
Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm
Arrangör:Formas
Uppdaterad:30 maj 2023