Hur kan det löna sig att producera hållbar mat?

2023-05-17

Agenda 2030-seminarium: I detta panelsamtal presenterade vi erfarenhetsbaserad kunskap om hur det kan löna sig för producenter att producera hållbart och reflekterade över potential för att skala upp replikera eller anpassa dessa lösningar i andra sammanhang.

Seminarium onsdag 17 maj kl. 11.15–12.00: Hur kan det löna sig att producera hållbar mat?

Logotyp för globala målen. Cirkel med 17 färger och texten Globala målen för hållbar utveckling

Den 17 maj 2023 arrangerade Formas kunskaps- och nätverkskonferensen Agenda 2030 för fjärde året i rad. På förmiddagen i anslutning till huvudkonferensen erbjöds parallella seminarier, workshops och möten inom områden som livsmedelsförsörjning, trygga samhällen och klimatanpassning.

På de olika seminarierna tog de medverkande del av aktuell forskning och innovation, lyssnade in till goda exempel från aktörer som gått från forskning till praktik och träffade andra som arbetar med samma frågor men utifrån olika perspektiv. Förmiddagsseminarierna anknyter till samma tema som huvudkonferensen "Att använda kunskap i en osäker värld".

Här hittar du information om seminariet "Hur kan det löna sig att producera hållbar mat?".

Seminarium kl.11.15-12.00:
Hur kan det löna sig att producera hållbar mat?

Livsmedelsbranschens är under ökande press att hitta konkreta lösningar för att kunna producera mat i den mängd och kvalité som behövs för att säkra framtidens inhemska livsmedelsförsörjning. En viktig fråga är om, och hur, det går att producera mat som positivt bidrar till att uppfylla miljömålen samtidigt som den ökar sektorns ekonomiska robusthet. En brist som identifierats av forskare, beslutfattare och branschorganisationer i det nuvarande systemet är matproducenternas dåliga lönsamhet, inte minst hos dem som strävar efter att minska sin miljö- och klimatpåverkan.


I detta panelsamtal presenterar vi fram erfarenhetsbaserad kunskap om hur det kan löna sig för producenter att producera hållbart och reflekterar över potential för att skala upp replikera eller anpassa dessa lösningar i andra sammanhang.


Panel:

  • Maria Tunberg, Partner & Head of Lund Office, Analysys Mason
  • Johan Varenius, Verksamhetsledare, Agro Sörmland
  • Per-Anders Langendahl, Senior Lecturer in Innovation and the bioeconomy at the Department of economics, SLU Ultuna

Moderatorer:

  • Jessica Ekström, forskningssekreterare, Formas och ansvarig för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel
  • Alexandre Dubois, forskningssekreterare, Formas och ansvarig för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel

Läs mer om övriga seminarier

Om Formas Agenda 2030-konferens

Formas Agenda 2030-konferens är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

2023 genomfördes konferensen för fjärde gången. Här finns program och inspelningar från de tre tidigare Agenda 2030-konferenserna.

Kontaktpersoner

För frågor om för seminariet "Hur kan det löna sig att producera hållbar mat?":

För frågor om Formas Agenda 2030-konferens

Mer information
Datum: 17 maj 2023
Tid: 11:15 - 12:00
Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm
Arrangör:Formas
Uppdaterad:30 maj 2023