Trygga och inkluderande samhällen

2023-05-17

Agenda 2030-seminarium: I detta seminarium utforskade vi planering som utmanar gängse normer och hur man traditionellt har designat och utformat städer. Vår panel diskuterade hur vi kan tänka nytt kring rådande praktik och inkludera de grupper som traditionellt sätt inte är med i planeringsprocesserna. Panelen delade med sig av goda exempel på hur man kan planera och utforma städer och områden med olika gruppers behov i åtanke.

Seminarium onsdag 17 maj kl. 10.00–10.45: Trygga och inkluderande samhällen

Logotyp för globala målen. Cirkel med 17 färger och texten Globala målen för hållbar utveckling

Den 17 maj 2023 arrangerade Formas kunskaps- och nätverkskonferensen Agenda 2030 för fjärde året i rad. På förmiddagen i anslutning till huvudkonferensen erbjöds parallella seminarier, workshops och möten inom områden som livsmedelsförsörjning, trygga samhällen och klimatanpassning.

På de olika seminarierna tog de medverkande del av aktuell forskning och innovation, lyssnade in till goda exempel från aktörer som gått från forskning till praktik och träffade andra som arbetar med samma frågor men utifrån olika perspektiv. Förmiddagsseminarierna anknyter till samma tema som huvudkonferensen "Att använda kunskap i en osäker värld".

Här hittar du information om seminariet "Trygga och inkluderande samhällen".

Seminarium kl.10.00-10.45: Trygga och inkluderande samhällen

Hur kan vi skapa framtidens samhällen för att de ska vara trygga och inkluderande - för alla? Hur kan vi utforma områden där barn har en given plats i den offentliga miljön?


I detta seminarium utforskar vi planering som utmanar gängse normer och hur man traditionellt har designat och utformat städer. Vår panel diskuterar hur vi kan tänka nytt kring rådande praktik och inkludera de grupper som traditionellt sätt inte är med i planeringsprocesserna. Panelen delar med sig av goda exempel på hur man kan planera och utforma städer och områden med olika gruppers behov i åtanke.


Moderator:

  • Jon Loit, forskningssekreterare, Formas & programansvarig för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Panel:

  • Mimmi Beckman, planerare på parkenheten på Örebro kommun
  • Tove Levonen, projektledare för Her City
  • Vania Ceccato, professor för urbana och regionala studier samt koordinator för forskningsgruppen för säkerhet och trygghet på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, vid KTH

Upplägg för seminariet:

  • Moderator hälsar välkommen
  • Presentationer från panelen
  • Diskussion och frågor från publik
  • Summering och avslut

Läs mer om övriga seminarier

Om Formas Agenda 2030-konferens

Formas Agenda 2030-konferens är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

2023 genomfördes konferensen för fjärde gången. Här finns program och inspelningar från de tre tidigare Agenda 2030-konferenserna.

Kontaktpersoner

För frågor om seminariet Trygga och inkluderande samhällen

För frågor om Formas Agenda 2030-konferens

Mer information
Datum: 17 maj 2023
Tid: 10:00 - 10:45
Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm
Arrangör:Formas
Uppdaterad:30 maj 2023