Bortom 2030 – vilka är de stora samhällsutmaningarna?

2023-05-17

Agenda 2030-seminarium: Sedan 2015 har Agenda 2030 visat riktningen för hållbarhetsarbete på såväl lokal som global nivå. Med sju år kvar tills de globala målen ska vara uppfyllda har Formas ställt sig frågan: vad händer efter 2030? Vilka är de stora samhällutmaningarna?

Workshop onsdag 17 maj kl. 11.15–12.00: Bortom 2030 – vilka är de stora samhällsutmaningarna?

Logotyp för globala målen. Cirkel med 17 färger och texten Globala målen för hållbar utveckling

Den 17 maj 2023 arrangerade Formas kunskaps- och nätverkskonferensen Agenda 2030 för fjärde året i rad. På förmiddagen i anslutning till huvudkonferensen erbjöds parallella seminarier, workshops och möten inom områden som livsmedelsförsörjning, trygga samhällen och klimatanpassning.

På de olika seminarierna tog de medverkande del av aktuell forskning och innovation, lyssnade in till goda exempel från aktörer som gått från forskning till praktik och träffade andra som arbetar med samma frågor men utifrån olika perspektiv. Förmiddagsseminarierna anknyter till samma tema som huvudkonferensen "Att använda kunskap i en osäker värld".

Här hittar du information om workshopen "Bortom 2030 – vilka är de stora samhällsutmaningarna?".

Här finns tre mentimeterbilder med svar på några av frågorna som diskuterades:

Workshop kl.11.15-12.00: Bortom 2030 – vilka är de stora samhällsutmaningarna?

Sedan 2015 har Agenda 2030 visat riktningen för hållbarhetsarbete på såväl lokal som global nivå. Med sju år kvar tills de globala målen ska vara uppfyllda har Formas ställt sig frågan: vad händer efter 2030? Vilka är de stora samhällutmaningarna?


I denna workshop får du ta del av de första resultaten från framtidsstudien “Samhällsutmaningar bortom 2030”. Tillsammans undersöker vi vad hållbar utveckling efter 2030 kan innebära - och vad vi behöver göra redan idag.


Upplägg:

  • Inledning
  • Introduktion av samhällsutmaningar efter 2030
  • Workshop
  • Summering och avslut


Workshopen modereras av:

  • Josefin Wangel, forskningssekreterare och framsynsexpert, Formas
  • Anna Hult, forskningssekreterare och ansvarig för nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, Formas
  • Anna Kuznetcova, forskningshandläggare och arbetar med utvecklingsprojekt, Formas

Läs mer om övriga seminarier

Om Formas Agenda 2030-konferens

Formas Agenda 2030-konferens är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

2023 genomfördes konferensen för fjärde gången. Här finns program och inspelningar från de tre tidigare Agenda 2030-konferenserna.

Kontaktpersoner

För frågor om seminariet Bortom 2030 – vilka är de stora samhällsutmaningarna?

För frågor om Formas Agenda 2030-konferens

Mer information
Datum: 17 maj 2023
Tid: 11:15 - 12:00
Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm
Arrangör:Formas
Uppdaterad:30 maj 2023