Formas frukost: Giftfri miljö – en realistisk framtidsdröm?

2023-03-30

Miljökvalitetsmålet giftfri miljö ska nås till 2030. På Formas frukost 30 mars diskuterade experter och forskare kring vad som ska göra det möjligt.

Här finns webbsändningen från Formas frukost om giftfri miljö som genomfördes på Nobelmuséet 30 mars 2023.

Program 30 mars:

Inledning:

Johan Kuylenstierna, generaldirektör, Formas

Panel: Nuläge och framtidsblick

  • Per Ängquist, generaldirektör, Kemikalieinspektionen (KEMI)
  • Emma Nohrén, ordförande, miljö- och jordbruksutskottet
  • Arne Jamtrot, enhetschef, kemikaliecentrum på Stockholms stads miljöförvaltning

Panel: Möjligheter och svårigheter

  • Anna Beronius, docent, institutet för miljömedicin, Karolinska institutet
  • Marcus Wangel, policyexpert, cirkulär ekonomi och kemikalier, Svenskt näringsliv
  • Therese Börjesson, avdelningschef hav, jordbruk och miljögifter, Naturskyddsföreningen
  • Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef, Ragn-Sells

Moderatorer:

  • John Tumpane, chef för avdelningen miljö, Formas
  • Therese Woodhill, forskningssekreterare med ansvar för området giftfri miljö, Formas

Intresseanmälan till Formas nästa frukost

Här kan du göra intresseanmälan till Formas nästa frukost som vi arrangerar den 14 september.

Webbsändning från Formas förra frukost 2 februari

Här finns webbsändningen från Formas frukost: Är våtmarken vår tids räddning?

Om Formas frukost

Formas frukost är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.


Kontaktperson för seminariet:

Mer information
Datum: 30 mars 2023
Tid: 07:30 - 09:00
Plats: Nobel Prize Museum, Stortorget 2, Stockholm (och digitalt)
Arrangör:Formas
Uppdaterad:4 april 2023