Formas frukost: Är våtmarken vår tids räddning?

2023-02-02

Förr torrlades våtmarker för att ge bättre avkastning på jordbruk och skogsbruk. Idag vill vi återställa våtmarker för att rädda allt från klimat och biologisk mångfald till vattenförsörjning. Är det verkligen möjligt? Dessa frågor diskuterade vi på Formas frukost 2 februari.

Här finns webbsändningen från Formas frukost om våtmarker och om de kan rädda klimat, natur och samhälle.

Seminariet arrangerades på den internationella våtmarksdagen som infaller 2 februari varje år.

Program 2 februari

Inledning:

Johan Kuylenstierna
Generaldirektör för Formas

Tre perspektiv på våtmarker:

  • Förändringen av användning av våtmarker ur ett kulturhistoriskt perspektiv

Bo Landin
Biolog, författare, miljöjournalist, naturfilmare och filmproducent som nyligen givit ut "Vatten – Land”, en bok om våtmarkens roll i det utdikade landskapet, skriven tillsammans med Lennart Henrikson

  • Våtmarkers roll för klimatnyttan

Amelie Lindgren
Forskare om våtmarker och klimat på Göteborgs universitet

  • Kan våtmarker lösa problemen med låga grundvattennivåer?

Arvid Bring
Analytiker på Formas och medförfattare till forskningssammanställningen ”Hur påverkas grundvattenmagasinering av restaurering, anläggning och dränering av våtmarker?

Kommenterande panel:

Markus Hoffman
Mark- och vattenexpert, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Thérese Ehrnstén
Sakkunnig odlingslandskap och våtmark, avdelningen för skog och jordbruk på Naturskyddsföreningen

Matti Ermold
Våtmarksstrateg, skötselenheten på Naturvårdsverket


Intresseanmälan till Formas nästa frukost 30 mars

Den 30 mars är det dags för Formas frukost med temat "Giftfri miljö - en realistisk framtidsdröm?". Läs mer och gör en intresseanmälan för att få förtur till att boka plats när anmälan öppnar.

Webbsändning från Formas förra frukost 1 december

Här finns webbsändningen från Formas frukost: Hållbar konsumtion - utopi eller verklighet?

Om Formas frukost

Formas frukost är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.


Kontaktperson för seminariet:

Mer information
Datum: 2 februari 2023
Tid: 07:30 - 09:00
Plats: Nobel Prize Museum, Stortorget 2, Stockholm (och digitalt)
Arrangör:Formas
Uppdaterad:8 februari 2023