Formas frukost: Hållbar konsumtion - utopi eller verklighet?

2022-12-01


Här finns webbsändningen från frukostseminariet 1 december.

Sverige är ett av 15 länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck per person. Samtidigt har vi ett världsunikt mål för minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. Hur ska vi lösa utmaningarna för att uppnå hållbar konsumtion?

På Formas frukost 1 december samlades experter och forskare med olika perspektiv på hur vi kan nå målen och konsumera på ett hållbart sätt.

Program och tider 1 december

 • 7.30-8.00 Frukost och nätverksmingel
 • 8.00-9.00 Expertinspel och panelsamtal
 • 9.00-9.30 Eftermingel

Inledning och avslutning:

 • Johan Kuylenstierna
  Generaldirektör för Formas

Panel:

 • Nina Ekelund
  Generalsekreterare för företagsnätverket Hagainitiativet och grundare av bolaget Transformity. Nina har tidigare arbetat på bland annat Miljöförvaltningen, Naturvårdsverket, Statsrådsberedningen och Stockholm Resilience Centre.

 • Carl Dalhammar
  Docent vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet. Carl har 20 års erfarenhet av forskning kring miljöpolitiska styrmedel för miljöanpassade produkter och är medförfattare till forskningsöversikten ”Politik och styrning för hållbar konsumtion”.

 • Jennie Grute
  Tillförordnad generalsekreterare på föreningen Medveten Konsumtion. Jennie har tidigare arbetat på BRIO och H&M och har erfarenhet av hållbarhet med fokus på cirkulär design och återbruk.

Moderator:

 • Linda Bell
  Chef för avdelningen för areella näringar på Formas


Om Formas frukost

Formas frukost är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.


Intresseanmälan till Formas nästa frukost 2 februari

Den 2 februari är det dags för Formas första frukost för 2023. Temat är "Är våtmarken vår tids räddning?". Läs mer och gör en intresseanmälan för att få förtur till att boka plats när anmälan öppnar.

Webbsändning från Formas förra frukost 15 september

Här finns webbsändningen från Formas frukost: Hållbara samhällen - vad gör vi för fel?

Kontaktperson för seminariet:

Mer information
Datum: 1 december 2022
Tid: 07:30 - 09:00
Plats: Nobel Prize Museum, Stortorget 2, Stockholm (och digitalt)
Arrangör:Formas
Uppdaterad:8 december 2022