Formas frukost: Hållbara samhällen – vad gör vi för fel?

2022-09-15

Här finns webbsändningen från frukostseminariet 15 september. 

Vad behöver hända för att transformationen av samhällsbyggandet ska leda till hållbara samhällen? Vad gör vi för fel, vad behöver förändras och av vem? Det är några av frågorna som vi tog upp på höstens första frukost.

Program 15 september

Inledning:

  • Johan Kuylenstierna, generaldirektör för Formas

Expertinspel:

  • Christer Larsson, arkitekt, tidigare stadsbyggnadsdirektör och nuvarande ordförande i nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande
  • Sara Brorström, docent i management och organisation på Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan i Göteborg

Panelsamtal:

  • Veronica Hejdelind, processledare på Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Regeringskansliet och VD på HallemarHejdelind, tidigare publik chef på ArkDes

  • Jonathan Metzger, professor i urbana och regionala studier vid Kungliga tekniska högskolan

  • Evelina Loberg, miljöstrateg på Gävle kommun och ansvarig för Viable Cities och utnämningen och satsningen 100 klimatneutrala städer i Gävle

Frukostseminariet modererades av Hanna Ridefelt, senior rådgivare på Formas avdelning för areella näringar.

Om Formas frukost

Formas frukost är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.


Formas frukost: Hållbar konsumtion - utopi eller verklighet?

Nästa frukost äger rum 1 december och du kan nu anmäla intresse.

Kontaktperson för seminariet:

Mer information
Datum: 15 september 2022
Tid: 07:30 - 09:00
Plats: Nobel Prize Museum, Stortorget 2, Stockholm (och digitalt)
Arrangör:Formas
Uppdaterad:20 september 2022