Formas frukost: Utsläpp från enskilda avlopp – hur stort är problemet?

2023-09-14

Idag finns det cirka en miljon avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Dessa så kallade enskilda avlopp skapar olika typer av utsläpp som leder till miljö- och hälsoproblem.

En udde med röda stugor med vita knutar. Udden grönskar i grönt, vid stranden syns bryggor och båtar. 

Utsläpp från enskilda avlopp – hur stort är problemet?

För att uppfylla de svenska miljömålen och olika EU-mål krävs att vi minskar utsläppen från enskilda avlopp. Därför behöver många fastighetsägare förbättra sin avloppsrening, vilket kan innebära betydande investeringskostnader.

Kraven på avloppsanläggningarna varierar beroende på bland annat geografiskt läge och markförhållanden. Dessutom varierar fastighetsägarnas förmåga att bära kostnaderna för att leva upp till kraven. Detta har lett till en debatt kring rimligheten i kraven.

Diskussioner pågår även hur effektivt marken kan omhänderta den fosfor som släpps ut, det vill säga markretentionen.

På Formas frukost 14 september samlar vi experter och forskare som förklarar och diskuterar frågor som:

  • Vilka är utsläppen som kommer från enskilda avlopp?
  • Vad ställs det för krav på enskilda avlopp och varför?
  • En stor del av debatten handlar om fosfor men är det fosfor som är huvudproblemet?
  • Varför är markretentionen av fosfor en viktig fråga och vad vet vi om den?
  • Vilka alternativa åtgärder eller styrmedel finns det för att minska kostnadsbördan för fastighetsägare utan att riskera miljömålen?

Intressanmälan är öppen

Gör din intresseanmälan redan nu för att få förtur till att boka plats när anmälan öppnar. Vi sänder även digitalt för dig som inte har möjlighet att vara på plats.

Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser (på museet) är begränsat. Din intresseanmälan är inte bindande och innebär inte garanterad plats.

Tider 14 september:

07.30-08.00 Frukost och nätverksmingel
08.00-09.00 Seminarieprogram med expertinspel och panelsamtal
09.00-09.30 Eftermingel

Den här sidan uppdateras löpande med bekräftade talare och panelister.

 

Webbsändning från Formas förra frukost 30 mars

Här finns webbsändningen från Formas frukost: Giftfri miljö - en realistisk framtidsdröm?

Om Formas frukost

Formas frukost är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.


Kontaktperson för seminariet:

Mer Information
Datum: 14 september 2023
Tid: 07:30 - 09:00
Plats: Nobel Prize Museum, Stortorget 2, Stockholm (och digitalt)
Arrangör:Formas
Uppdaterad:29 mars 2023