Formas frukost: Rädd eller beredd - kan klimatanpassning framtidssäkra samhället?

2023-11-16

Här finns webbsändningen från Formas frukost om hur klimatanpassning och civil beredskap kan förenas för att framtidssäkra samhället när klimatet förändras.

Klimatförändringarna påverkar alla delar av världen och samhällets samtliga sektorer, ibland med förödande resultat. Genom att arbeta förebyggande med klimatanpassning kan vi minska sårbarheten, men hur gör vi det på bästa sätt? Hur får vi till stånd de investeringar som krävs för att bygga ett mer robust samhälle? Dessa frågor diskuterade vi på Formas frukost 16 november.

Program 16 november

Inledning

Johan Kuylenstierna, generaldirektör, Formas

Introduktion till temat

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Panel

Therése Sjöberg, verksamhetsansvarig, sekretariatet till Nationella expertrådet för klimatanpassning

Staffan Moberg, jurist, Svensk försäkring och sitter i SMHI:s insynsråd

Sofie Storbjörk, universitetslektor, docent och enhetschef, Linköpings universitet

Moderator

Malin Mobjörk, biträdande avdelningschef, avdelningen för miljö, Formas

 

Intresseanmälan till Formas nästa frukost: Håller vi på att tappa mark?

Nästa Formas frukost äger rum 7 mars och handlar bland annat om markfrågor ur ett systemperspektiv. Kan marken ta slut? Har vi undervärderat marken och behöver vi diskutera om hur vi kan värdera den bättre? Hur prioriterar vi behov kopplade till mark?

Tidigare frukostar

Här finns webbsändningarna från tidigare genomförda frukostar.

Om Formas frukost

Formas frukost är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Kontaktperson för seminariet:

Mer information
Datum: 16 november 2023
Tid: 07:30 - 09:00
Plats: Nobel Prize Museum, Stortorget 2, Stockholm (och digitalt)
Arrangör:Formas
Uppdaterad:16 november 2023