Formas frukost: Giftfri miljö – en realistisk framtidsdröm?

2023-03-30


Här kan du delta digitalt genom att följa webbsändningen och skicka in frågor till talarna under seminariet.

Miljökvalitetsmålet giftfri miljö ska nås till 2030. På Formas frukost 30 mars diskuterar experter och forskare kring vad som ska göra det möjligt.

Så här skickar du in egna frågor och reflektioner:

 • Gå till webbsidan www.menti.com via webbläsare i mobilen eller på datorn
 • Knappa in koden: 76 31 07 1
 • Skriv din fråga eller reflektion
 • Du kan skicka in flera frågor

Under seminariet kommer våra moderatorer lyfta in ett urval av frågor från publiken på plats och den digitala publiken vid olika tillfällen.

 


Tider 30 mars:

07.30-08.00 Frukost och nätverksmingel
08.00-09.00 Seminarieprogram med expertinspel och panelsamtal
09.00-09.30 Eftermingel

Program och talare:

Inledning:

Johan Kuylenstierna, generaldirektör, Formas

Panel: Nuläge och framtidsblick

 • Per Ängquist, generaldirektör, Kemikalieinspektionen (KEMI)
 • Emma Nohrén, ordförande, miljö- och jordbruksutskottet
 • Arne Jamtrot, enhetschef, kemikaliecentrum på Stockholms stads miljöförvaltning

Panel: Möjligheter och svårigheter

 • Anna Beronius, docent, institutet för miljömedicin, Karolinska institutet
 • Marcus Wangel, policyexpert, cirkulär ekonomi och kemikalier, Svenskt näringsliv
 • Therese Börjesson, avdelningschef hav, jordbruk och miljögifter, Naturskyddsföreningen
 • Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef, Ragn-Sells

Moderatorer:

 • John Tumpane, chef för avdelningen miljö, Formas
 • Therese Woodhill, forskningssekreterare med ansvar för området giftfri miljö, Formas

Intresseanmälan till Formas nästa frukost

Här kan du göra intresseanmälan till Formas nästa frukost som vi arrangerar den 14 september.

Webbsändning från Formas förra frukost 2 februari

Här finns webbsändningen från Formas frukost: Är våtmarken vår tids räddning?

Om Formas frukost

Formas frukost är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.


Kontaktperson för seminariet:

Mer Information
Datum: 30 mars 2023
Tid: 07:30 - 09:00
Plats: Nobel Prize Museum, Stortorget 2, Stockholm (och digitalt)
Arrangör:Formas
Uppdaterad:29 mars 2023