Formas frukost

Formas frukost är ett format där forskning och samhällsdebatt kan mötas, där vi vill bjuda in till diskussion och engagemang.

Det är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Aktuellt

Just nu finns inga Formas frukost planerade

Genomförda frukostar

Här hittar du inspelningar från de frukostar vi genomfört. De kommande hittar du i vårt kalendarium.

Kontaktperson för Formas frukost: Charlotte Aleman

Uppdaterad:7 mars 2024