Mål 11-veckan

2020-10-19 till 2020-10-22
En å rinner genom ett stadslandskap. Trädens löv har färgats i höstens färger, gult, rött och grönt.

Foto: istock.com

Globala målen. Mål 11.

Var med den 19-22 oktober för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i kommunerna för hållbara städer och samhällen!

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande och Rådet för hållbara städer, med totalt 18 myndigheter och organisationer, genomför den digitala konferensen.

För vem

Konferensen vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun eller en region.

Sessioner

De tre första dagarna kommer att bestå av en mängd valbara sessioner utifrån olika perspektiv på mål 11 och dess delmållänk till annan webbplats. Du kan delta aktivt i workshops, ta del av den senaste forskningen och få exempel på hur kommuner och regioner har arbetat tillsammans med myndigheter och forskare.

Avslutning

Den 22 oktober på eftermiddagen summeras veckan i ett gemensamt och sammanfattande program där vi tillsammans identifierar möjliga vägar framåt mot mer hållbara städer och samhällen.

Kostnadsfritt

Alla programpunkter i Mål 11-veckan är kostnadsfria.

Arrangörer

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap för nya lösningar inom samtliga samhällssektorer och bidra till att skapa ett hållbart och inkluderande samhälle.

 

Rådet för hållbara städerlänk till annan webbplats är ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och Länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling.

 • ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design
 • Boverket
 • Energimyndigheten
 • Forskningsrådet Formas
 • Forskningsrådet Forte
 • Lantmäteriet
 • Länsstyrelserna
 • Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
 • MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för delaktighet
 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
 • Statens konstråd
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Vetenskapsrådet
 • Vinnova, Verket för innovationssystem
Mer Information
Datum: 19 oktober 2020 - 22 oktober 2020
Tid: 08:00 - 17:00
Plats: digital konferens
Skriv ut
Sidansvarig: Jon Loit
Uppdaterad:14 oktober 2020