Impact Innovation: Samverkan för hållbart vatten

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Att i samverkan utforska en samhällsutmaning som bidrar till Water Wise Societies mission "Hållbart vatten för alla 2050” och programmets delmål. Erbjudandet ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar.

VEM KAN SÖKA?

Aktörer i systemet ”från källa till kust”, till exempel från offentlig sektor, näringsliv, forskningsorganisationer, institut och civilsamhälle. Projektgruppen ska innehålla minst tre projektparter varav minst en behovsägare.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Projekt i den här utlysningen kan söka maximalt 500 000 kronor i bidrag med upp till 80 procents stödnivå. Total budget är sju miljoner kronor. Projekttiden är maximalt sex månader.

Öppen: 47 dagar kvar. Sök senast: 2024-09-04 14:00

Den här utlysningen ingår i programmet Water Wise Societies, som är en del av Impact Innovation, en gemensam satsning av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Erbjudandet riktar sig till aktörer från olika sektorer, branscher och organisationer som i samverkan vill åstadkomma en systemomställning för hållbar vattenhantering – för människa, samhälle, näringsliv och miljö.

Vi finansierar aktörsgrupper som vill ta sig an en samhällsutmaning som bidrar till Water Wise Societies mission "Hållbart vatten för alla 2050” och dess delmål. Utmaningen ska utforskas från ett systemperspektiv och vara relevant i ett svenskt sammanhang. Det är ni som sökande som definierar er utmaning och beskriver vilka aktörer som behöver samverka.

Utlysningen ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar. Medel har reserverats för sådana erbjudanden.

Utlysningen riktar sig till grupper av aktörer i systemet ”från källa till kust”. Det är relevant för exempelvis kommuner, VA-organisationer, näringsliv och industri, regionala aktörer, myndigheter, organisationer inom forskning, institut och innovationssystemet, civilsamhällesorganisationer med flera.

Både nya och befintliga grupperingar och nätverk kan söka. Projektgruppen ska vid ansökningstillfället innehålla minst tre projektparter varav minst en behovsägare.

Projekt kan pågå i sex månader och få upp till 500 000 kronor i bidrag. Maximal stödnivå är 80 procent för ett projekt.

Läs mer om Water Wise Societies Länk till annan webbplats.

Informationsmöte

  • Tid: 28 maj, kl. 11.00-12.00
  • Plats: Digitalt

Se inspelning från informationsmötet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktperson på Formas

Utlysningen är en del av satsningen Impact Innovation som Energimyndigheten, Formas och Vinnova står bakom. Impact Innovation är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

impactinnovation.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:10 juni 2024