Impact Innovation: Ökad resurseffektivitet och resiliens, etapp 1

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Förbättringar av existerande lösningar och utveckling av innovativa lösningar som bidrar till omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och långsiktigt hållbar materialanvändning. Och där ett systemperspektiv och hela livscykeln beaktas.

VEM KAN SÖKA?

Företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra samhälls- och näringslivsaktörer. Minst 3 projektparter ska medverka i Etapp 1.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

I etapp 1 kan projekten söka maximalt 1 000 000 kr och projekttiden är max sex månader. Bidraget får motsvara maximalt 80% av projektets stödberättigande kostnader.

Öppen: 53 dagar kvar. Sök senast: 2024-09-10 14:00

Den här utlysningen inom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma satsning Impact Innovation är kopplad till programmet Net Zero Industry. Utlysningens syfte är att skapa förutsättningar för ett effektivt nyttjande av materialresurser genom att finansiera innovationsprojekt med högt nyhetsvärde. Lovande projektresultat utvecklas sedan i en Etapp 2.

Net Zero Industry vill med denna utlysning bidra till ett resurseffektivt och resilient samhälle där svensk industri möjliggör ett effektivt materialutnyttjande såväl inom som utanför Sveriges gränser. För att ställa om till en resurseffektiv, cirkulär och långsiktigt hållbar materialanvändning behövs både förbättringar av existerande lösningar och utveckling av innovativa lösningar. Dessutom krävs ett systemperspektiv och att hela livscykeln beaktas.

Utlysningen är indelad i två etapper. Detta erbjudande avser den första etappen Genomförbarhetsstudier. De projekt som beviljas förväntas ha en projektlängd på upp till 6 månader. Vinnovas bidrag uppgår till maximalt 1 000 000 kronor per projekt. Maximal stödnivå uppgå till 80 procent av projektets totala stödberättigade kostnader.

Beviljade genomförbarhetsstudier kommer ges möjlighet att skicka in en ansökan till etapp 2 för Utvecklings- och innovationsprojekt. Dessa har en preliminär projektlängd om cirka 24 månader och ett bidrag på maximalt 5 miljoner kronor per projekt.

I projekt ska minst tre projektparter medverka. Minst en av projektparterna ska utgöras av behovsägare, potentiella kunder eller användare av den innovativa lösningen och minst en lösningsägare.

Läs mer om Net Zero Industry på impactinnovation.se Länk till annan webbplats..

Utlysningen är en del av satsningen Impact Innovation som Energimyndigheten, Formas och Vinnova står bakom. Impact Innovation är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

impactinnovation.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:14 maj 2024