Tandem Forest Values 3 – Sustainable value chains from forest raw material

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt om nya hållbara värdekedjor från skoglig råvara, i bilaterala samarbeten med forskare i Finland.

VEM KAN SÖKA?

Utlysningen välkomnar sökande från universitet, forskningsinstitut och andra myndigheter med forskningsuppdrag. Projektledaren (koordinatorn) för ansökan ska ha avlagt sin doktorsexamen under de senaste tio åren.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Den totala budgeten för utlysningen är 3 miljoner euro, varav hälften från Formas till forskare i Sverige. Max 300 000 euro (över två år) per projekt kan sökas för det svenska deltagandet.

Beslutad: 2022-06-16 15:00

Tillsammans med Finlands Akademi, jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet i Finland samt Walter Ahlströmstiftelsen utlyser Formas medel i en ny riktad satsning för forskning inom det bilaterala programmet Tandem Forest Values

Syftet är att stödja forskning om nya möjligheter att använda skoglig råvara för framtida mer hållbara värdekedjor. Forskningen ska fokusera på olika sätt att öka mervärdet i biobaserade produkter och träprodukter, och att stimulera nya potentiella värdekedjor som kan stärka jobbskapande och landsbygdsutveckling samt etablera Sverige och Finland som ledande globala förebilder för produktion och export av verkligt hållbara produkter från skoglig råvara.

Utlysningen omfattar alla sorters träbaserade produkter, såsom byggnadskomponenter, möbler, textil, förpackningar och andra nya material, men inte bioenergi och biobränslen. Forskningen förväntas ta ett holistiskt grepp om den aktuella värdekedjan och inkludera aspekter såsom design för giftfria materialflöden, marknadsaspekter, incitament och styrmedel för att öka användningen, eller implikationer på framtida råvarutillgång för värdekedjan i fråga.

Satsningen är avsedd att stärka och utveckla det långsiktiga bilaterala forskningssamarbetet mellan Sverige och Finland och att stödja forskare tidigt i karriären som projektledare.

Mer om utlysningen och hur du ansöker

Du hittar den fullständiga utlysningstexten samt information om hur du ansöker på Finlands Akademis webbsida.

Finlands Akademi: Tandem Forest Values 3 – Sustainable value chains from forest raw materia Länk till annan webbplats.

Kontakt

Karin Perhans

Biträdande avdelningschef / Senior rådgivare

karin.perhans@formas.se

Uppdaterad:16 juni 2022