AI i klimatets tjänst - våren 2021

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

För att utveckla forskningsidéer och kunskap inom AI och klimat till datadrivna lösningar med potential att ge betydande utsläppsminskningar i ett globalt perspektiv.

VEM KAN SÖKA?

Aktörskonstellationerna ska bestå av minst tre parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation och minst en ska vara ett företag eller offentlig organisation (behovsägare). Projekten ska tydligt koppla till behov hos näringsliv eller offentlig sektor, och därmed bör dessa aktörer ha en viktig och aktiv roll.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Finansiering på upp till 80 procent av ett projekts stödberättigande kostnader. Projekt som finansieras löper mellan två och tre år, med ett bidrag på mellan fyra och sju miljoner kronor.

Beslutad: 2021-10-06 17:00

Utlysningen riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser.

Utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen inom det nationella forskningsprogrammet om klimat, med en internationell bedömningsgrupp. Därmed rekommenderas sökande att skriva på engelska.

Finansierade projekt

Läs mer om finansierade projekt på Vinnovas webbplats.

Kontakt

För frågor om utlysningens innehåll:

Övriga frågor:

Thomas Bergendorff

Utlysningsansvarig, Vinnova

Tfn: +4684733007

E-post: thomas.bergendorff@vinnova.se

Uppdaterad:7 oktober 2021