Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Tvärvetenskapliga centrumbildningar för behovsmotiverad forskning som stärker livsmedelssystemets hållbarhet och konkurrenskraft.

VEM KAN SÖKA?

Utlysningen riktar sig till en grupp av aktörer där huvudsökande organisation ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Endast flerpartsansökningar, med deltagande från näringslivet kan få finansiering.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Ett centrum kan söka max 12 miljoner kronor per år under initialt fyra år.

Beslutad: 2020-11-18 11:00

För att bidra till omställningen till hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelssystem och adressera de utmaningar som samhället och livsmedelssektorn står inför, behövs långsiktiga forsknings- och innovationssatsningar, samlad kompetens och samarbeten mellan aktörer med olika perspektiv.

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Det behövs tvärvetenskaplig forskning som adresserar frågeställningar med förståelse för interaktioner och beroenden inom livsmedelssystemet och som inkluderar hållbarhetens tre dimensioner: miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Inte minst behövs det integrerade åtgärder som bidrar till kunskapsutveckling och kompetensförsörjning hos livsmedelssystemets aktörer.

För att möta dessa behov utlyser Formas medel för tvärvetenskapliga centrumbildningar som bidrar till hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelssystem. Centrumbildningarna ska planeras, etableras och bedrivas av akademi, näringsliv och andra delar av samhället gemensamt. Utlysningen riktar sig därmed till en grupp av aktörer där huvudsökande organisation ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Endast flerpartsansökningar, med deltagande från näringslivet kan beviljas finansiering.

Forskningen som planeras ska adressera utmaningar inom något eller flera av de tematiska områden som beskrivs i forskningsagendan Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Centrumbildningarna ska bidra till kunskap- och kompetensutveckling av aktörer i livsmedelssystemet på kort och lång sikt. Dels genom att aktivt verka för kunskapsspridning och genomslag av forskningen, dels genom utbildning av doktorander och där så är relevant, tvärvetenskapliga forskarskolor.

Utlysningen sker inom ramarna för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel och är en del i genomförandet av den strategiska forskningsagendan forskningsagendan Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

Utlysningstext

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta i samband med att du ansöker.

 

Ansök

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma Länk till annan webbplats.. Information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i texten ovan.

 

Matchmaking

I den här utlysningen är det viktigt att hitta rätt samverkanspartner. För digital matchmaking använder vi ett verktyg där du kan svara på frågor och presentera din idé för andra intresserade. Lägg gärna in en bild och en länk till din LinkedIn-profil för att ytterligare synliggöra dig, din kompetens och din erfarenhet om du vill samverka. Matchmaking-verktyget har öppet till 14 augusti.

Gå till verktyget Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

För frågor om budget och finansiering och stöd till företag

Johan Hansson

Tjänstledig

Uppdaterad:18 januari 2021