AI i klimatets tjänst

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

För att utveckla forskningsidéer och kunskap inom AI och klimat till en högre mognadsgrad som på sikt leder till användning med potential att ge betydande utsläppsminskningar eller nödvändiga anpassningar till klimatförändringar.

VEM KAN SÖKA?

Aktörskonstellationerna ska bestå av minst tre parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation och minst ett företag eller offentlig organisation (behovsägare). Projekten ska tydligt koppla till behov hos näringsliv eller offentlig sektor, och därmed bör dessa aktörer ha en viktig och aktiv roll.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Finansiering på upp till 80 procent av ett projekts stödberättigande kostnader. Projekt som finansieras löper mellan två och tre år, med ett bidrag på mellan fem och sju miljoner kronor.

Beslutad: 2020-11-09 00:00

Utlysningen riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser eller till att samhället anpassas till de klimatförändringar vi inte kan förhindra. Utlysningen är en gemensam satsning av Formas och Vinnova inom det nationella programmet om klimat.

Webbmöten om utlysningen

Uppdaterad:9 november 2020
Sidansvarig: Mattias Blomberg