Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Sök medel för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

VEM KAN SÖKA?

Utlysningen riktar sig till konsortier av till exempel företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka från 500 000 kronor till 4 miljoner kronor.

Beslutad: 2020-05-27 09:30

Med denna utlysning vill Smart Built Environment finansiera projekt som genom digitalisering och industrialisering bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande. Utlysningen uppmuntrar ansökningar där flera aktörer samverkar och som utvecklar lösningar med kommersiell potential, samt skapar förutsättningar för nya upphandlingsformer, affärsmodeller och/eller tillämpningar av nya digitala arbetssätt.

Beslut

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag. Beslut via Prisma skickas till alla sökanden under vecka 23. För frågor kontakta forskningshandläggare på Formas via e-mail sara.paglia@formas.se

Projekten bör åstadkomma verklig förändring hos sektorns aktörer, på såväl individ- som på organisationsnivå. En viktig aspekt är projektets möjlighet att bidra till ökad jämställdhet eller annan mångfald och integration i samhället genom de resultat som förväntas uppnås. Programmet vill uppmuntra till internationell samverkan, få fler aktörer att utveckla sin innovationsförmåga och åstadkomma oväntade lösningar som bidrar till ett mer resurseffektivt samhällsbyggande.

Läs mer om utlysningen, programmets vision Länk till annan webbplats. och effektmål Länk till annan webbplats. i utlysningstexten och på smartbuilt.se Länk till annan webbplats..

Sök för projekt inom programmets temaområden

  1. Innovationer och nya tillämpningar
  2. Värdekedjor och affärsmodeller
  3. Informationsinfrastruktur
  4. Kunskap och kompetens

Läs mer om temaområdena på Smart Built Environments webbplats Länk till annan webbplats..

Utlysningen riktar sig till konsortier av till exempel företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan.

Samfinansiering krävs på 50 procent av projektets totala kostnader. Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd.

Så mycket kan du söka: 500 000 kronor–4 miljoner kronor.
Projektets totala budget: Minst 1 miljon kronor.
Projektets längd: 12–48 månader.
Formas delar totalt ut: Upp till 30 miljoner kronor.

1. Innan du påbörjar din ansökan

Du behöver

När du skapat ett organisationskonto och beskrivit din organisation kan du påbörja din ansökan.

2. Hitta utlysningen i Prisma

Du hittar utlysningen i Prisma under Organisationskonto > Organisationsutlysningar Länk till annan webbplats..

3. Fyll i din ansökan

Fyll i din ansökan och följ instruktionerna i utlysningstexten , 375.1 kB. noga.

4. Få din ansökan signerad

Viktigt! Din ansökan behöver signeras i god tid innan sista ansökningsdag. Om ansökan skickas in för sent kommer den avslås.

  • Om någon annan än du är organisationskontoansvarig behöver hen signera din ansökan innan utlysningen stänger.
  • Om du är organisationskontoansvarig och projektledare signeras din ansökan automatiskt när du registrerar den.

När din ansökan signerats skickas den in direkt.

12 november Stockholm, kl. 13-15.30

13 november Lund, kl. 13-15.30

15 november Göteborg, kl. 13-15.30

29 november Linköping, kl. 11.30-14.00

18 december Luleå, kl. 13.00-15.30 

Webbmöte 2 december, kl. 14.00-15.00

För frågor om seminarierna kontakta terese.lilliehorn@iqs.se.

Till anmälan och mer information Länk till annan webbplats.


Den här utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Programmet stöttar samhällsbyggnadssektorns digitaliseringsarbete, genom forskning, utveckling och innovation, i syfte att bidra till att sektorn förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart.

Smart Built Environment är en del av Formas, Vinnovas och Energimyndighetens gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram Länk till annan webbplats.. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Formas är den myndighet som har huvudmannaskap för Smart Built Environment och programmet samordnas av IQ Samhällsbyggnad Länk till annan webbplats..

För mer information om programmet, se www.smartbuilt.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter
Kristina Gabrielii, Programchef, Smart Built Environment
070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Frågor om hur ansökan går till, bedömningsprocessen, statligt stöd och ansökningssystemet Prisma
smartbuilt@formas.se

Utlysningsansvariga Formas
Anna Hult, forskningssekreterare
Jon Loit, forskningssekreterare

Teknisk support Prisma
Prisma IT-support Länk till annan webbplats. Support, aktuella driftstörningar, frågor och svar.

Uppdaterad:5 november 2020
Sidansvarig: Anna Hult