Samhällsplanering för omställning (steg 1)

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Syftet med utlysningen är att bidra med ny kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till hållbara samhällen.

Utlysningen är indelad i två steg. I steg 1 kan planeringsbidrag sökas för att utveckla en projektidé och skapa samarbeten inför en större projektansökan.

VEM KAN SÖKA?

Forskare, kommuner och andra offentliga organisationer.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka planeringsbidrag för mellan 100 000 och 300 000 kronor.

Beslutad: 2020-04-21 00:00

Beslut

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Formas utlyser nu medel för att finansiera forskning som ökar kunskapen och bidrar med nya lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Inom denna utlysning kan projekt få finansiering i två steg. I detta steg 1 går det att ansöka om planeringsbidrag för förberedande arbete med att utveckla en projektidé samt initiera och utveckla samarbeten, såväl tvärvetenskapliga som mellan akademi och praktik. Det går att ansöka om planeringsbidrag för mellan 100 000 och 300 000 kronor. I steg 2 som öppnar hösten 2020 går det att söka för upp till 4-åriga projekt med en total budget på maximalt 8 miljoner kronor per projekt.

Projekten ska relatera till ett eller flera av de perspektiv och teman som lyfts fram i forskningsagendan Forskning för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande Länk till annan webbplats..              

Sverige står inför stora utmaningar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Utmaningarna består till exempel av miljörelaterade problem såsom att vi förbrukar för mycket resurser, att minska risken för klimatförändringar och anpassa oss till att de faktiskt sker. Därtill blir städer och samhällen alltmer segregerade med ökade klyftor mellan sociala grupper och olika platser. För att hantera dessa utmaningar och åstadkomma ett hållbart samhällsbyggande utgör samhällsplaneringen en viktig funktion. Planering kan främja resurseffektiva, klimatvänliga, inkluderande och trygga städer och samhällen där människor vill och kan leva.

Syftet med utlysningen är att bidra med ny kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till hållbara samhällen. Fokus bör vara på hur samhällsplaneringen skulle kunna göras annorlunda än idag för att bidra till omställning av städer och samhällen. 

Utlysningen är indelad i två steg. I steg 1 går det att söka för ett planeringsbidrag som ska beskriva projektidé, förslag till vilka aktörer som ska involveras och den potentiella samhällsnyttan. Syftet med steg 1 är att ge tid och resurser för att förbereda en ansökan till steg 2. Det inte ett krav att söka i steg 1 för att kunna söka i utlysningens steg 2.

Innan du söker

Utlysningen vänder sig till forskare från alla discipliner vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag, samt till aktörer från andra offentliga organisationer såsom exempelvis kommuner, länsstyrelser, region/landsting och övriga myndigheter vilka är välkomna att söka finansiering.

I denna utlysningens första del, steg 1, kan projektledaren (huvudsökande) vara anställd vid såväl ett svenskt lärosäte som en offentlig organisation enligt beskrivningen ovan. Forskare och aktörer inom offentlig sektor kan också söka finansiering som medverkande i projektet. Det är inget krav att projektledare eller medverkande i projektet behöver ha avlagt doktorsexamen.

För att kunna ansöka om bidrag i utlysningens andra del, steg 2, ska projektledaren däremot ha avlagt doktorsexamen och vara anställd vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. 

Sökt bidrag för ett projekt ska uppgå till minst 100 000 kronor och maximalt 300 000 kronor. Projekten ska påbörjas 1 maj 2020 och medel kan sökas för maximalt 6 månader. Medlen får disponeras två månader efter att projekttiden tar slut.

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta i samband med att du ansöker.

Ansök

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. För det behöver du ett personkonto. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan.

Läs mer om hur man ansöker i Prisma Länk till annan webbplats..

Informationsmöte

Kontaktpersoner

Uppdaterad:5 november 2020
Sidansvarig: Jon Loit