NordForsk: Hållbar stadsutveckling och smarta städer

VAD KAN NI SÖKA FÖR?

Medel kan sökas för forskningsprojekt för att stärka nordiskt forskningssamarbete och för excellent forskning inom stadsutveckling och smarta städer.

VEM KAN SÖKA?

Utlysningen är öppen för forskare i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, oavsett nationalitet. Varje konsortium ska bestå av forskare från minst tre nordiska länder.

HUR MYCKET KAN NI SÖKA?

Maximalt upp till 12,5 miljoner norska kronor per konsortium. Medel söks för fyra år (48 månader).

Beslutad: 2019-12-05 13:00

Illustration: Emmi-Riikka Vartiainen

NordForsk genomför en utlysning om hållbar stadsutveckling och smarta städer tillsammans med forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Energimyndigheten samt Finlands och Norges forskningsråd. Fyra forskningsprojekt kommer att finansieras med en maximal budget om 12,5 miljoner norska kronor vardera. Utlysningen öppnade den 14 mars 2019 och sista dag att söka är den 4 juni 2019. Beslut om finansiering sker under hösten 2019. Ansökningarna skickas in till NordForsk.

Utlysningen är öppen för forskare vid lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, oavsett nationalitet. I varje finansierat projekt måste konsortiet bestå av forskare från forskningsorganisationer från minst tre nordiska länder. Offentliga intressenter måste också ingå i konsortiet. Sökande uppmuntras att ta kontakt med offentliga intressenter, så som politiker och det civila samhället, redan vid utformningen av projektet.

NordForsk finansierar projekten under fyra år med en budget av maximalt 12,5 miljoner norska kronor. Kontrakt och utbetalningar av medel sker mellan NordForsk och respektive forskare och medelsförvaltare.

Denna utlysning sker i samverkan mellan Finlands akademi, Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling, Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Energimyndigheten, Norges Forskningsråd och NordForsk.

Ansökan sker via NordForsks webbplats Länk till annan webbplats.

Utlysningen ingår i det nationella forskningsprogrammet om hållbart samhällsbyggande. Programmet vägleds av en strategisk agenda där ett antal prioriterade teman och perspektiv för området beskrivs.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:5 november 2020
Sidansvarig: Kristina Laurell