Samfinansierad forskning

Formas har i uppdrag att samfinansiera forskning med ett antal institut och stiftelser inom Miljö- och energidepartementets och Näringsdepartementets områden.

Formas ger stöd till följande forskningsinstitut och stiftelser:

  • Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk)
  • Stiftelsen IVL Svenska miljöinstitutet
  • Stockholm Environment Institute (SEI)
  • Stiftelsen lantbruksforskning (SLF)
  • Stiftelsen hästforskning (SHF)

Medarbetare från Formas är representerade i styrelserna för dessa institut och stiftelser.

I Formas årsredovisningar kan du läsa mer om hur samfinansieringen används inom respektive institut eller stiftelse.

Uppdaterad:27 december 2018