Utvärdering av den svenska ålförvaltningen

Formas har ett regeringsuppdrag att genomföra en internationell utvärdering av svensk förvaltning av europeisk ål.

Regeringens beslut N2022/01282 Länk till annan webbplats.

 

Uppdraget till Formas om att utvärdera svensk förvaltning av europeisk ål är brett formulerat. Inom ramen för uppdraget kommer Formas att utvärdera följande tre delar:

 

 1. Åtgärder som görs med syftet att gynna återhämtningen av beståndet av europeisk ål och som beskrivs i den svenska ålförvaltningsplanen. Länk till annan webbplats.
 2. Den svenska ålförvaltningens organisation i bred mening vilket inkluderar aktörer både nationellt och internationellt.
 3. Kunskapsunderlaget som den svenska ålförvaltningen grundar sig på och som huvudsakligen tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Vetenskaplig internationell panel

I regeringsuppdraget ingår att Formas ska genomföra utvärderingen tillsammans med en oberoende panel bestående av internationella forskare.

Den vetenskapliga panel som Formas har anlitat för uppdraget är:

 • Sean Cox (ordförande), Simon Fraser University, Kanada
 • Josephine Pegg, South African Institute for Aquatic Biodiversity, Sydafrika
 • Svein Jentoft, Arctic University of Norway, Norge
 • Steve Cooke, Carlton University, Kanada
 • Brett Van Poorten, Simon Fraser University, Kanada

Underlag till expertpanelen

Som del i genomförandet av utvärderingen har Formas initierat kunskapssammanställningar, synteser och analyser som panelen kan använda som underlag i sitt arbete. Vi har genomfört dessa delprojekt i samarbete med forskargrupper i Sverige, Nederländerna och Storbritannien, och de kommer ingå i vår rapportering av regeringsuppdraget. Eftersom flera av underlagen är att betrakta som självständiga forskningsstudier kommer de dessutom publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

 1. The organisation and governance of Swedish eel management. Deskriptiv översikt om den svenska ålförvaltningen, det svenska förvaltningssystemet och ålförvaltningsplanen. Publiceras i Formas rapportserie.
 2. Assessing the conservation challenges for the European eel in the twenty-first century. Delphistudie i samarbete med Brunel University Storbritannien och Open Univeresiteit, Nederländerna. Publiceras i vetenskaplig tidskrift.
  Läs projektbeskrivningen Länk till annan webbplats..
 3. Advocacy coalitions in Swedish eel policy – analyzing and explaining the policy gap between the European Union and Sweden. Policyanalys i samarbete med Luleå tekniska universitet. Publiceras i vetenskaplig tidskrift.
 4. Effects of conservation interventions on anguillid eels in freshwater habitats: a subject-wide evidence synthesis. Ämnesövergripande forskningssyntes i samarbete med forskargruppen Conservation Evidence vid University of Cambridge.
  Läs protokoll och projektbeskrivning. Länk till annan webbplats.

Resultat och rekommendationer

Formas kommer att överlämna projektet till regeringen den 31 december 2024. I januari 2025 kommer vi publicera slutrapporten med bilagor på Formas webbplats. Vi kommer även bjuda in till resultatseminarium samt andra evenemang under 2025.

Följ gärna vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Kontaktperson på Formas

Uppdaterad:28 juni 2024
Sidansvarig: John Tumpane