Kommittén för tillämpad systemanalys

Kommittén för tillämpad systemanalys har ett nationellt uppdrag att främja forskningsfältet och dess tillämpningar, med fokus på att skapa synergier och samverkan. Kommittén verkar även för att Sverige ska få största möjliga utväxling av medlemskapet i IIASA.

Kommitténs uppdrag

Kommittén för tillämpad systemanalys har i uppdrag att:

 • Främja utvecklingen av systemanalytiska metoder och kompetensuppbyggnad, såväl nationellt som i relation till IIASA och andra internationella program.
 • Främja tillämpningen av systemanalytiska perspektiv i samhället.
 • Främja att relevanta myndigheter använder beslutsunderlag grundat på systemanalytiska metoder och forskning.
 • Aktivt samverka med andra intressenter i det svenska systemet och i möjligaste mån identifiera de institutionella förhållanden som behövs för att detta skall komma till stånd.
 • Förmedla kunskap om systemanalysens utveckling och användning, samt att på andra sätt stärka intresset för systemanalys och IIASA:s verksamhet.
 • Involvera svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut när det gäller forskning och kompetensuppbyggnad såväl inom forskningen som i samhället i stort.
 • Involvera och engagera näringslivet och organisationer i syfte att öka samhällets nytta av systemanalyser.

Specifika uppgifter i förhållande till IIASA innefattar exempelvis:

 • Rådgivning till Formas i frågor som rör IIASA och att ge stöd till Sveriges representant i IIASA Council.
 • Främja förutsättningarna för att Sverige får god utväxling av medlemskapet i IIASA.
 • Medverka till kunskapsspridning och rekrytering av YSSP:er, post-docs och svenska.

Läs mer om Formas globala samarbeten och IIASA

Kommitténs sammansättning

Kommittén består av ledamöter som representerar myndigheter, näringsliv, akademier och lärosäten. Den leds av en oberoende ordförande som uttses av Formas, inledningsvis för en period om 3 år.

Ledamöter

 • Göran Enander, Landshövding (ordförande)
 • Helén Andersson, SMHI
 • Klaus Hammes, Energimyndigheten
 • Mats Svensson, HaV
 • AnnaKarin Norling, Sida
 • Hördur Haraldsson, Naturvårdsverket
 • Anne-Sophie Crépin, Kungl. Vetenskapsakademien
 • Karl Wennberg, Sveriges Unga Akademi
 • Anna Nilsson Vindefjärd, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
 • John Tumpane, Formas (ex-officio)

Läs mer om ledamöterna

Tidplan

Kommittén ges ett inledande mandat till den 31 december 2021. Därefter sker en utvärdering som ska ligga till grund för kommitténs fortsatta uppdrag.

Kontaktpersoner

Skriv ut
Sidansvarig: Magnus Tannerfeldt
Uppdaterad:24 april 2020