Globalt samarbete

Formas arbetar globalt på olika sätt, bland annat med forskningsfinansiärer i enskilda länder, oftast på uppdrag av regeringen i syfte att bilateralt stärka forskningspolitiska band. I Formas globala engagemang ingår även arbete inom olika organisationer för att stödja svenska forskares möjligheter att bygga samarbeten och nätverk med forskare runt om i världen.

Indien

Formas samarbetar med Energimyndigheten, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova för att långsiktigt stärka Sveriges forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Indien. Bakgrunden är den svenska regeringens önskan att öka samarbetet mellan svenska och indiska forskare eftersom Indien satsar alltmer på forskning och utveckling av strategisk vikt för båda länderna.

Sydafrika

Sverige och Sydafrika har ett avtal om forskningssamarbete. Formas är en av flera svenska finansiärer i ett mobilitetsprogram för forskarutbyte mellan länderna, initierat av The National Research Foundation, NRF, och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT.

Global Research Council är en organisation som består av forskningsfinansiärer från hela världen. Syftet är att förenkla och förbättra samarbete mellan finansiärer i olika delar av världen samt att stärka forskningens roll i samhället. Från Sverige medverkar Formas och Vetenskapsrådet. Formas deltar i den gemensamma pilotutlysningen Sustainable Development Goals med syfte att kraftsamla och tillsammans arbeta för genomförandet av Agenda 2030.

För att stärka Formas globala nätverk och svenska forskares möjligheter att ingå strategiska samarbeten är Formas med i Belmont Forum. Det är en sammanslutning av forskningsfinansiärer som stödjer miljöforskning och hållbar utveckling. Syftet är att stödja transdisciplinär forskning om globala miljö- och klimatutmaningar. Vidare arbetar Belmont Forum med att samordna strategier, erbjuda erfarenhetsutbyte och ett gemensamt lärande, samt att samfinansiera gemensamma forskningsprogram.

International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA, är ett internationellt vetenskapligt institut som samlar framstående forskare i syfte att bidra med systemperspektiv på komplexa samhällsfrågor såsom energiomställning, global hälsa och bevarandet av biologisk mångfald. På agendan står forskning om klimatförändringar med globala utmaningar och lösningar som endast kan ske genom internationella avtal. Utmaningar kring fattigdomsbekämpning och livsmedelsförsörjning är forskningsområden som också innefattas hos institutet.

Formas är den svenska medlemsorganisationen i IIASA och bidrar ekonomiskt till institutet. Formas deltar aktivt i det organisatoriska arbetet, bland annat som ordförande för finanskommittén. För att tidigt knyta band med forskare runt om i världen bidrar myndigheten årligen till svenska doktoranders deltagande i sommarskolan. Formas organiserar också en svensk kommitté för tillämpad systemanalys med ett brett uppdrag att verka för att fler svenska beslutsfattare ska använda sig av systemperspektiv.

För mer information besök IIASA:s globala webbplats Länk till annan webbplats..

Kontaktpersoner

Uppdaterad:19 juni 2024
Sidansvarig: Britta Fängström