Internationellt samarbete

Formas internationella verksamhet ska bidra till ökade möjligheter för svenska forskare och lärosäten att samarbeta internationellt. Verksamheten ska stödja utveckling av kunskap med hög vetenskaplig kvalitet och relevans. Hållbar utveckling är en gemensam internationell utmaning och FN:s mål för hållbar utveckling ställer tydliga krav på utökat internationellt partnerskap – inte minst för kunskapsbyggande och kunskapsspridning.

Vi lever i en alltmer globaliserad värld där konkurrensen om kunskap, kreativitet och kapital blir allt hårdare. Det skapar både möjligheter och utmaningar för ett relativt litet land som Sverige med en historiskt sett stark kunskapsbas. Ett aktivt internationellt forskningssamarbete är nödvändigt för att säkerställa tillgången till global kunskap, främja svensk innovationskraft och konkurrenskraft samt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om hur vi arbetar internationellt

Kontaktpersoner

Uppdaterad:19 juni 2024
Sidansvarig: Britta Fängström