Vilka frågor vill du ha belysta?

Formas analyserar och sammanställer forskning för att stödja arbetet med de svenska miljömålen Länk till annan webbplats.. Det är viktigt att våra forskningssammanställningar kommer till nytta. Därför vill vi ha förslag på frågor eller områden där du behöver mer kunskap för att kunna fatta kloka miljöbeslut.

Rådet för evidensbaserad miljöanalys har beslutat att arbetet från år 2020 till och med år 2022 ska inriktas på klimat och biologisk mångfald. Har du förslag på en fråga som behöver utredas är du välkommen att lämna in ditt förslag genom att klicka på knappen nedan.

Vi gör forskningssammanställningar i form av systematiska översikter, med slutsatser om vad forskningen sammantaget säger i en fråga. Handlar det om ett bredare område gör vi istället systematiska kartläggningar, som beskriver forskning som finns på området och identifierar kunskapsluckor.

Det tar totalt omkring två år att göra en systematisk översikt eller kartläggning. Frågor som behöver ett snabbt svar passar därför inte för den här typen av översikter och kartläggningar.

De frågor vi kan utreda är framför allt av typen ”Vilken effekt har åtgärden x på faktorn z i miljön?”. Exempel: Hur effektivt renar anlagda våtmarker vatten från kväve och fosfor? Hur påverkas fjällvegetationen av renbete?

Målet är att forskningssammanställningarna ska bli så objektiva och transparenta som möjligt, för att minimera risken för snedvridna resultat. Därför följer vi internationella riktlinjer för forskningssammanställningar inom miljöområdet som Collaboration for Environmental Evidence Länk till annan webbplats. har utarbetat. Det innebär bland annat att vi gör en mycket omfattande litteratursökning för att hitta alla studier som kan bidra till att besvara frågan. Vi bedömer också studiernas relevans för frågan och resultatens tillförlitlighet.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:12 augusti 2020
Sidansvarig: Erik Eriksson