Rådet för evidensbaserad miljöanalys

Rådet för evidensbaserad miljöanalys är styrande organ för Formas arbete med miljöanalyser. Rådet beslutar vilka utvärderingar, analyser och sammanställningar av miljöforskning som Formas ska göra.

  • Lisa Forsse, ordförande preses Kungl. Lantbruksakademien, f.d. rektor på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
  • Hans Adolfsson, professor i metallorganisk kemi och rektor vid Umeå universitet
  • Susanna Axelsson, generaldirektör på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
  • Carola Lidén, professor i yrkes- och miljödermatologi på Arbetsmiljötoxikologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
  • Kai Lindström, professor i ekologi och miljövetenskap, Åbo Akademi
  • Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket
  • Ola F. Wendt, professor i oorganisk kemi, Centrum för analys och syntes, Lunds universitet
  • Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Skriv ut
Sidansvarig: Erik Eriksson
Uppdaterad:21 januari 2019