Rådet för evidensbaserad miljöanalys

Rådet för evidensbaserad miljöanalys är styrande organ för arbetet med de systematiska forskningssammanställningarna. Rådet beslutar vilka sammanställningar av miljöforskning som Formas ska genomföra. Rådet fastställer också slutsatserna i varje forskningssammanställning.

Rådet för evidensbaserad miljöanalys

Övre raden vänster: Mattias Lantz, Marcus Carlsson Reich, Agneta Westerberg, Ola F. Wendt, Kai Lindström, Jimmy Lundblad. Nedre raden från vänster: Johan Kuylenstierna, Agnes Wold, Lisa Sennerby Forsse, Johan Löwenadler Davidsson, Anne-Sophie Crepin. Saknas på bilden: Jenny Odeberg.

Rådets möten 2024

 • 6 mars
 • 4 juni
 • 18-19 september
 • 26 november

Rådets ledamöter

 • Lisa Sennerby Forsse (ordförande), preses Kungl. Lantbruksakademien, f.d. rektor på Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Anne-Sophie Crepin, docent och miljöekonom, Beijerinstituitet
 • Johanna Farelius, biträdande avdelningschef, Naturvårdsverket
 • Mattias Lantz, forskare i tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet
 • Kai Lindström, professor i ekologi och miljövetenskap, Åbo Akademi
 • Jimmy Lundblad, hållbarhetsstrateg vid Skogsstyrelsen
 • Johan Löwenadler Davidsson, länsråd i Jönköpings län
 • Jenny Odeberg, avdelningschef på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Ola F. Wendt, professor i oorganisk kemi, Centrum för analys och syntes, Lunds universitet
 • Agneta Westerberg, avdelningschef, Kemikalieinspektionen
 • Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Uppdaterad:12 april 2024
Sidansvarig: Erik Eriksson