Rådet för evidensbaserad miljöanalys

Rådet för evidensbaserad miljöanalys

Övre raden från vänster: Agneta Westerberg, Johan Löwenadler Davidsson, Kai Lindström, Ola F. Wendt, Anne-Sophie Crepin, Lisa Sennerby Forsse. Nedre raden från vänster: Susanna Axelsson, Agnes Wold. Saknas på bilden: Hans Adolfsson. Foto: Elisabeth Olsson.

Rådet för evidensbaserad miljöanalys är styrande organ för arbetet med de systematiska forskningssammanställningarna. Rådet beslutar vilka sammanställningar av miljöforskning som Formas ska genomföra. Rådet fastställer också slutsatserna i varje forskningssammanställning.

Rådets möten 2021

 • 10 mars
 • 20 maj
 • 21-22 september
 • 25 november

 • Lisa Sennerby Forsse, ordförande preses Kungl. Lantbruksakademien, f.d. rektor på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
 • Hans Adolfsson, professor i metallorganisk kemi och rektor vid Umeå universitet
 • Susanna Axelsson, generaldirektör på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Anne-Sophie Crepin, docent och miljöekonom, Beijerinstituitet
 • Kai Lindström, professor i ekologi och miljövetenskap, Åbo Akademi
 • Johan Löwenadler Davidsson, länsråd i Jönköpings län
 • Ola F. Wendt, professor i oorganisk kemi, Centrum för analys och syntes, Lunds universitet
 • Agneta Westerberg, avdelningschef, Kemikalieinspektionen
 • Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Möte Rådet för evidensbaserad miljöanalys 180627.pdf , 133.4 kB. 133.4 kB
Möte Rådet för evidensbaserad miljöanalys 181002.pdf , 267 kB. 267 kB
Möte Rådet för evidensbaserad miljöanalys 181219.pdf , 89.1 kB. 89.1 kB
Uppdaterad:1 juli 2021
Sidansvarig: Erik Eriksson