Rådet för evidensbaserad miljöanalys

Rådet för evidensbaserad miljöanalys är styrande organ för arbetet med de systematiska forskningssammanställningarna. Rådet beslutar vilka sammanställningar av miljöforskning som Formas ska genomföra. Rådet fastställer också slutsatserna i varje forskningssammanställning.

Rådets möten 2023

 • 10 mars
 • 4 maj
 • 27-28 september
 • 22 november

Rådets ledamöter


 • Lisa Sennerby Forsse (ordförande), preses Kungl. Lantbruksakademien, f.d. rektor på Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Marcus Carlsson Reich, biträdande avdelningschef vid Naturvårdsverket
 • Anne-Sophie Crepin, docent och miljöekonom, Beijerinstituitet
 • Mattias Lantz, forskare i tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet
 • Kai Lindström, professor i ekologi och miljövetenskap, Åbo Akademi
 • Jimmy Lundblad, hållbarhetsstrateg vid Skogsstyrelsen
 • Johan Löwenadler Davidsson, länsråd i Jönköpings län
 • Jenny Odeberg, avdelningschef på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Ola F. Wendt, professor i oorganisk kemi, Centrum för analys och syntes, Lunds universitet
 • Agneta Westerberg, avdelningschef, Kemikalieinspektionen
 • Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Uppdaterad:23 januari 2023