Rådet för evidensbaserad miljöanalys

Rådet för evidensbaserad miljöanalys

Övre raden från vänster: Agneta Westerberg, Johan Löwenadler Davidsson, Kai Lindström, Ola F. Wendt, Anne-Sophie Crepin, Lisa Sennerby Forsse. Nedre raden från vänster: Susanna Axelsson, Agnes Wold. Saknas på bilden: Hans Adolfsson, Marcus Carlsson Reich och Jimmy Lundblad. Foto: Elisabeth Olsson.

Rådet för evidensbaserad miljöanalys är styrande organ för arbetet med de systematiska forskningssammanställningarna. Rådet beslutar vilka sammanställningar av miljöforskning som Formas ska genomföra. Rådet fastställer också slutsatserna i varje forskningssammanställning.

Rådets möten 2021

 • 10 mars
 • 20 maj
 • 21-22 september
 • 25 november

Rådets ledamöter


 • Lisa Sennerby Forsse (ordförande), preses Kungl. Lantbruksakademien, f.d. rektor på Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Hans Adolfsson, professor i metallorganisk kemi och rektor vid Umeå universitet
 • Susanna Axelsson, generaldirektör på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Anne-Sophie Crepin, docent och miljöekonom, Beijerinstituitet
 • Kai Lindström, professor i ekologi och miljövetenskap, Åbo Akademi
 • Johan Löwenadler Davidsson, länsråd i Jönköpings län
 • Ola F. Wendt, professor i oorganisk kemi, Centrum för analys och syntes, Lunds universitet
 • Agneta Westerberg, avdelningschef, Kemikalieinspektionen
 • Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
 • Marcus Carlsson Reich, biträdande avdelningschef vid Naturvårdsverket.
 • Jimmy Lundblad, hållbarhetsstrateg vid Skogsstyrelsen.
Uppdaterad:14 oktober 2021
Sidansvarig: Erik Eriksson