Sammanställning av nya teman och perspektiv

En revidering av forskningsagendan för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel 2024.

Bild

Sedan 2017 är Formas värd för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Ökade kunskaper och upptagning av innovativa lösningar är viktiga drivkrafter för hållbarhetsomställningen av såväl samhället som livsmedelssektorn. Den nationella livsmedelsstrategins handlingsplan inkluderar flera satsningar som sammanlagt rustar upp Sveriges forskning- och innovationssystemet inom livsmedelsområdet. I det avseendet inrättades ett tioårigt, tvärvetenskapligt nationellt forskningsprogram för livsmedel och en nationell kommitté för livsmedelsforskning.

Programkommittén och Formas, i dialog med näringslivet, myndigheter och andra intressenter, tog fram en forskningsagenda för att strategiskt utforma och genomföra FoI-satsningar inom livsmedelsområdet genom att ange en tydligare riktning för kunskapsutveckling och innovation på vägen mot ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Forskningsagendan lanserades i december 2019.

Livsmedelssystemet är inte isolerat utan dess utmaningar är integrerade med andra stora samhällsutmaningar. De senaste åren har visat hur plötsliga, oförutsägbara externa händelser, som t.ex. torka, bränder, pandemi eller krig i närområdet, kan orsaka allvarliga störningar i den globala livsmedelskedjan. Dessa händelser pekar på systemiska sårbarheter i den svenska livsmedelssystemet och varierande resiliensförmåga hos livsmedelsaktörer. Denna nya samtid vi lever i kräver en förbättrad kollektiv förmåga att ta sig an komplexa utmaningar, samt prioritera om och göra svåra avvägningar för att driva livsmedelssektorns framtida omställning. Dessa nya utmaningar och vad dem innebär för framtida kunskapsbehov och nya sätt att engagera forskare, sektorn och samhället i kunskapandet, återspeglas i programmets uppdaterade forskningsagenda.

För revideringen av forskningsagendan har Formas tagit stöd av programkommittén, rådgivande gruppen, samt i dialog med andra intressenter, under 2023.

  • År:

    2024-04-09
  • ISBN:

    978-91-540-6209-6
  • Beteckning:

    R6:2024
Uppdaterad:9 april 2024