Centrum för livsmedelsforskning och innovation

Genom en utlysning 2020 finansierar Formas fyra centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. 

Syftet är att bidra till utveckling och innovation samt stärka kunskap och kompetens i hela livsmedelskedjan genom nära samarbete mellan forskare, näringsliv och andra aktörer i samhället.

Projekten ska adressera ett eller flera teman i agendan ”Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem Länk till annan webbplats.” som är framtagen i samverkan med akademi och institut, näringsliv, myndigheter och andra samhällsaktörer inom det nationella forskningsprogrammet för livsmedel Länk till annan webbplats..

De fyra centrum som beviljades medel i utlysningen Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet Länk till annan webbplats. bygger på samverkan mellan akademi och näringsliv och kommer att ha sina huvudsäten i Örebro, Stockholm, Uppsala och Borås, men deras arbetsområden kommer att täcka hela Sverige. Centrumbildningarna är fyraåriga och presenteras nedan.

BLUE FOOD - Centre for the seafood of the future

 • Huvudsökande organisation: KTH, Stockholm
 • Kontaktperson: Fredrik Gröndahl
 • Totalt sökt budget (sek): 48 000 000
 • Ingående parter: Göteborgs universitet, Chalmers, SLU, Uppsala universitet, RISE, Innovatum, IVL, Orkla, Region Västra Götaland, Region Stockholm
alger

”Sverige ska bli världsledande på blå mat”

Sverige ska inte bli störst på mat från hav och sjö – men bäst. Det säger Fredrik Gröndahl, koordinator för storsatsningen Blue Food som samlar forskning och en rad olika aktörer inom sjömat. Målet är att svensk sjömat ska vara hållbar, hela vägen från vattnet till tallriken.

Plant-based proteins for health and wellbeing (PAN Sweden)

 • Huvudsökande organisation: Örebro Universitet
 • Kontaktperson: Robert Brummer
 • Totalt sökt budget (sek): 47 942 322
 • Ingående parter: SLU, Chalmers, RISE, Uppsala universitet, Livsmedelsföretagen, Max Hamburgare, Orkla, Örebro kommun, Region Örebro, Lantmännen, Lyckeby, Many Ways, Biogaia, GE Healthcare, ICA, Coor
skål med mat

Undersöker hälsoeffekterna av en växtbaserad diet

För att minska våra koldioxidutsläpp behöver vi bland annat ändra våra kostvanor, som att minska vår köttkonsumtion och i stället välja växtbaserade alternativ. Men vad innebär det för våra kroppar när vi drar ner på köttet och får de viktiga proteinerna från växtriket i stället?

Food Innovation Enabling Sustainable Transition - FINEST

 • Huvudsökande organisation RISE, Borås
 • Kontaktperson: Karin Östergren
 • Totalt sökt budget (sek): 47 996 020
 • Ingående parter: Chalmers, Uppsala universitet, Region Västerbotten, Umeå kommun, LRF, Livsmedelsföretagen, Hushållningssällskapet, Mycorena, Lantmännen, Solina-Sweden, IKEA Food Service, Lyckeby Culinar, Skira, Axfoundation, Boofood, Foodhills AB, ICA
blåbär

Vilda blåbär – en outnyttjad resurs

Bara 2–5 procent av bären i de svenska skogarna plockas. Varför utnyttjas inte mer av denna resurs? Det undrar forskarna vid det nystartade centret FINEST. De vill hjälpa lokala företag att se de vilda bärens potential.

SustAinimal

 • Huvudsökande organisation: SLU, Uppsala
 • Kontaktperson: Sigrid Agenäs
 • Totalt sökt budget (sek): 47 999 996
 • Ingående parter: RISE, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Högskolan Dalarna, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Vreta Kluster, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Föreningen Svenskt Naturbeteskött, Svenska Vallföreningen
kossor

Kan virtuella stängsel öka naturbetet?

Betet från naturbetesmarker är en resurs som i dag inte används fullt ut eftersom de kan vara svårtillgängliga och omöjliga att stängsla in. Kan virtuella stängsel vara lösningen?

Uppdaterad:22 september 2021