Miljonprogrammet- utveckla eller avveckla?

Debatten om miljonprogrammet har länge varit het. Vissa anser att husen ska rivas och områdena förändras radikalt. Andra vill ta tillvara miljonprogrammets goda egenskaper genom att förändra på ett varsamt sätt. Går det att anpassa hus och områden till nya krav och behov? Går det att renovera utan social turbulens? Ska redan tätbefolkade områden förtätas ännu mer? Behövs det en ny sorts byggregler för effektiva energiåtgärder vid renovering? Ska vi bygga om till källsorterande avloppssystem? Vad lönar sig ekonomiskt för företag och samhälle – och vad bidrar till ett bra boende?

Boken ger många olika forskares perspektiv – socialt, ekonomiskt och miljömässigt − och några fastighetsägare kommer till tals.

 • Författare:

  Redaktör: Birgitta Johansson
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2012-06-13
 • ISBN:

  978-91-540-6069-6
 • Beteckning:

  T2:2012
 • Sidor:

  404
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.


För lärare och skolor

Erbjudande till skolor och högskolor 30 kr/bok inkl moms vid beställning av minst 15 ex. Beställ genom att mejla till order@forlagssystem.se


För lärare finns också lärarhandledningar och arbetsuppgifter att ladda ner.

Uppdaterad:6 februari 2019