Sverige i nytt klimat - våtvarm utmaning

Sverige påverkar den globala uppvärmningen – och påverkas av den. Hur kan vi minska utsläppen av växthusgaser och bygga samhället mindre sårbart? Kan vi ändra våra energi- och transportsystem? Är klimatet en klassfråga? Hur skulle vi uppleva individuella utsläppsrätter? Kommer vi att känna igen vår natur i framtiden? Vad händer med jordbruk, skogsbruk och fiske? Ska vi lagra eller använda skogen? Blir det mer av ras och översvämningar, och hur ser riskerna ut?

Det finns inga enkla svar om framtiden. Boken ger många olika forskares perspektiv.

 • Författare:

  Redaktör: Birgitta Johansson
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2010-05-26
 • ISBN:

  978-91-540-6040-5
 • Beteckning:

  T1:2010
 • Sidor:

  464
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.


För lärare och skolor

Erbjudande till skolor och högskolor 30 kr/bok inkl moms vid beställning av minst 15 ex. Beställ genom att mejla till order@forlagssystem.se


För lärare finns också lärarhandledningar och arbetsuppgifter att ladda ner.

Uppdaterad:6 februari 2019