Jordbruk som håller i längden

Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder samtidigt som klimatet förändras? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener?

Förslagen till produktionstekniska lösningar varierar: ekologiskt, konventionellt, perenna grödor och mera genteknik. Men det handlar också om handelspolitik och marknader, om svinn i livsmedelskedjan, och om att få igång det småskaliga jordbruket i utvecklingsländer. Boken ger ett 40-tal forskares olika perspektiv.

 • Författare:

  Redaktör: Birgitta Johansson
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2010-09-21
 • ISBN:

  978-91-540-6043-6
 • Beteckning:

  T4:2010
 • Sidor:

  464
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.


För lärare och skolor

Erbjudande till skolor och högskolor 30 kr/bok inkl moms vid beställning av minst 15 ex. Beställ genom att mejla till order@forlagssystem.se


För lärare finns också lärarhandledningar och arbetsuppgifter att ladda ner.


Uppdaterad:6 februari 2019