Formas frukost: Gruvdrift på havets botten

2024-04-25

Här finns webbsändningen från Formas frukost gruvdrift på havets botten som genomfördes 25 april 2024.

Finns nyckeln till den gröna omställningen på havets botten? Kan utvinning ske i sårbara ekosystem? Dessa frågor diskuterade forskare och experter på Formas frukost om djuphavsgruvdrift. De pratade även om:

 • Hur fungerar gruvdrift på havets botten?
 • Vilka konsekvenser kan det få för djuphavens ekosystem?
 • Vilken kunskap saknas för att bedöma om vi kan och bör skala upp djuphavsgruvdrift?
 • Kan fyndigheterna i europeiska hav täcka Europas framtida behov?

Program och talare 25 april

Moderator:

 • Elin Weyler, forskningssekreterare, Formas

Introduktion och bakgrund:

 • Erik Eriksson, avdelningschef Analys och policy, Formas
 • Lena Söderberg, ordförande för kommittén för nationella forskningsprogrammet för Hav och vatten, tidigare gd på Sveriges geologiska undersökning, SGU

Panel:

 • Helena Wiklund, forskare vid Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
 • Karoline Andaur, generalsekreterare, WWF Norge
 • Lovisa Zillén Snowball, avdelningschef Samhällsplanering, Sveriges geologiska ndersökning, SGU
 • Maria Sunér, vd, SveMin

Om ämnet

Den 9 januari 2024 röstade Norge, som en av de första nationerna i världen, ja till att öppna upp för prospektering av djuphavsbaserad gruvdrift. Det gäller ett område mellan Svalbard och Jan Mayen motsvarande 280 000 km2.

Djuphavsgruvdrift möjliggör en ny mineralbrytning av sällsynta jordartsmetaller och kritiska mineraler som nickel, kobolt och koppar – viktiga resurser för den gröna omställningen. Idag är Europa helt beroende av utom-europeiska länder för dessa metaller. För att minska beroendet röstade EU-kommissionen igenom Råvaruakten Länk till annan webbplats. i december 2023, med mål att bli mer självförsörjande i takt med ökade geopolitiska spänningar.

Det här har öppnat upp för nya aktörer som driver på utveckling samtidigt som forskare varnar för att gå för fort fram i ett ännu outforskat område.

Djuphavens ekosystem är fortfarande ett mysterium och forskning visar att vi endast kartlagt 10% arterna som lever där. Vi vet faktiskt mer om ytan på månen än bottnarna i djuphaven. Denna kunskapsbrist har lett till att EU och ett flertal globala företag infört ett tillfälligt förbud, ett så kallat moratorium, i väntan på forskningsresultat. Kritiker menar att gruvdriften kan skapa oåterkalleliga skador på redan sårbara ekosystem, medan kommersiella aktörer ser fyndigheterna i europeiska hav som helt avgörande för den gröna omställningen.

Om Formas frukost

Formas frukost är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.


Kontaktperson för seminariet:

Mer information
Datum: 25 april 2024
Tid: 07:30 - 09:00
Plats: Nobel Prize Museum, Stortorget 2, Stockholm (och digitalt)
Arrangör:Formas
Uppdaterad:2 maj 2024