Talare: Formas Agenda 2030-konferens 2024

På Formas Agenda 2030-konferens den 21 maj 2024 får du möta ledande röster från näringslivet, akademin, politiken och civilsamhället när de ger sina perspektiv på hur vi använder kunskap för att säkra vår gemensamma framtid. Läs mer om årets talare nedan.

Foto: Susanne Kronholm

Johan Kuylenstierna

Generaldirektör, Formas

Tidigare har Johan arbetat som vd på Stockholm Environment Institute, SEI, samt inom FN med bland annat vattenresursfrågor. Han är adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet och har sin grundexamen i geovetenskap och en licentiatexamen i paleoklimatologi med inriktning på holocen klimatvariabilitet i polarområdena.

Sylvia Schwaag Serger

Ordförande för Formas forskarråd

Sylvia är professor vid ekonomiska institutionen på Lunds universitet. Hon är även ordförande för Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Sylvia har tidigare arbetat på Vinnova som internationellt ansvarig. Hon har också anlitats som expert av EU-kommissionen, OECD och Världsbanken. Under 2024 deltar Sylvia i Horisont Europas deltidsutvärdering.

Foto: Gustaf Waesterberg

Ulrika Björkstén

Generalsekreterare på Vetenskap och allmänhet

Ulrika är solcellsforskare med en doktorsexamen i fysikalisk kemi från Schweiz federala tekniska högskola i Lausanne (EPFL) och har som vetenskapsjournalist arbetat med olika medier från dagstidning och utställningsverksamhet till etermedier, poddar och film. Hon har bland annat varit vetenskapsredaktör i Svenska Dagbladet, huvudredaktör för SVT:s vetenskapsredaktion samt chef för Vetenskapsradion och vetenskapskommentator på Ekot. Ulrika är hedersdoktor vid historisk- filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Foto: Aftonbladet

Thabo Motsieloa

Journalist, programledare och dagens moderator

Har jobbat som programledare och journalist sedan 1994 med fokus på samhälle. Det i sin tur har lett till en framgångsrik karriär som moderator. Uppdragen har skiftat från opinionsbildning och debatt inom skilda områden. I det egna företagandet har Thabo arrangerat mer än 80 större publika events och byggt upp en av landets ledande kampsportsklubbar.

Foto: Elisabeth Ohlson

Zandra Thuvesson

Strategisk kommunikatör Formas, digital moderator för dagen

Zandra är utbildad medie- och förlagsvetare. Hon har en bakgrund som planeringsansvarig och politiskt sakkunnig på Kulturdepartementet samt som projektledare hos Sveriges Författarförbund och Konstnärernas Riksorganisation. Hon har arbetat på bokförlag och varit utredare åt Civil Right Defenders. Zandra har även varit verksamhetschef och ansvarig utgivare för mediehuset Fanzingo.

Hans Christian Hagman

Hans-Christian Hagman

HC Hagman är chef för Kansliet för Strategisk Analys och Nationell Säkerhetssamordning i Statsrådsberedningen. Han var tidigare Analyschef och Senior Rådgivare till Kabinettssekreteraren på Utrikesdepartementet samt tidigare chef för Kansliet för Strategisk Analys på UD och i Statsrådsberedningen. Innan dess var han chef för strategisk analys på Försvarsdepartementet samt verksam vid International Institute for Strategic Studies i London, Militära Underrättelse och Säkerhetstjänsten, Militära Ledningen, UI samt FOI. NATO Defense College, King’s College London, Georgetown University och Lunds Universitet.

Caroline Berg

Foto: Peter Jönsson

Caroline Berg

Caroline är styrelseordförande i Axel Johnson sedan mars 2015 och ledamot av styrelsen sedan 2014. Caroline är också ledamot av styrelsen i Axfood, Axfast och Novax. Caroline är även ordförande för Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse, Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse och The Global Village. Mellan 2006 och 2014 var Caroline direktör för Human Development och kommunikation på Axel Johnson. Caroline är hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bitte Hammargren

Foto: Stefan Bladh

Bitte Hammargren

Turkiet – och mellanösternanalytiker samt författare

Under 12 år var Bitte Svenska Dagbladets mellanösternkorrespondent. Hon utkom 2014 med boken Gulfen: En framtida krutdurk (Leopard förlag). Startade hos Utrikespolitiska institutet (UI) den publicistiskt oberoende nättidning Utrikesmagasinet Länk till annan webbplats. och blev sedan ledare för UI:s Mellanöstern- och Nordafrikaprogram. Under UI-tiden arbetade hon även som rådgivare för Svenska institutet. Sedan 2018 är hon knuten till UI som senior associerad medarbetare. Samma år övergick hon till FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, som Mellanösternanalytiker. Är numera fri skribent och analytiker och utkom 2023 tillsammans med fotografen Stefan Bladh med boken Drama utan slut: Turkiet 100 år (Bokförlaget Atlas).

Sara Mazur

Foto: Magnus Bergström

Sara Mazur

Sara Mazur är utbildad civilingenjör i elektroteknik och docent i fusionsplasmafysik. Hon arbetade på Ericsson mellan åren 1995 0ch 2018, varav de sista sex åren som forskningschef. Sara Mazur är ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. 2018 knöts hon till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som ansvarig för Stiftelsens strategiska satsningar. Sedan januari 2024 är hon verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Pontus Strimling

Foto: Sarah Movitz

Pontus Strimling

Pontus är forskningsledare för temat "Nya teknologier och mänsklighetens framtid" vid Institutet för Framtidsstudier, gästprofessor i "Migration och hälsa" vid Uppsala universitet och biträdande lektor vid Institutet för analytisk sociologi, Linköping universitetet. Just nu arbetar han aktivt med hur AI kommer att påverka samhället under de kommande 15 åren samt varför värderingar och normer ändras. Arbetet fokuserar på förändringsmönster på samhällsnivå som beror på mängder av händelser på individnivå.

Johanna Brismar Skoog

Johanna Brismar Skoog

Johanna är sedan januari 2024 samordnare på UD för den nya politiken för handel och bistånd. Mellan 2021-2023 var hon tjänstledig från UD för att arbeta på Business Sweden, som Director Government Affairs Americas, baserad i New York. Johanna har en lång karriär på UD bakom sig, och har bland annat varit Sveriges ambassadör i Indonesien och Brasilien, tjänstgjort vid svenska EU-representationen i Bryssel, och varit enhetschef för enheten för multilateralt bistånd. Hon har varit senior rådgivare till FN:s särskilde representant för barn och väpnade konflikter. Johanna har likaså varit styrelseledamot för Plan International Sweden under många år och är sedan 2022 medlem i Automation Regions styrelse.

Hans Blix

Foto: Cambridge press

Hans Blix

Jurist, politiker och ämbetsman. Generaldirektör för Internationella atomenergiorganet (IAEA) 1981–1997. Hans Blix var utrikesminister (fp) 1978–1979 i Ola Ullstens regering. Aktuell med boken A Farewell to Wars på Cambridge University Press.

Karin Johansson

Foto: Svenskt näringsliv

Karin Johansson

Karin Johansson har en gedigen erfarenhet från både näringslivet och politiken. Hon har varit VD på Svensk Handel samt arbetat som försäljningsdirektör på Microsoft Sverige. Mellan åren 2006–2013 var hon statssekreterare på socialdepartementet.

Gabriel Liljenström

Gabriel Liljenström

Gabriel är folkbildare, författare, musiker och teaterregissör. Han är grundare av och VD på företaget Agendamakers AB. Mellan åren 2014 och 2017 arbetade han på Utrikesdepartementet som politiskt sakkunnig hos biståndsminister och vice statsminister. Han har arbetat på Väddö Folkhögskola som verksamhetsutvecklare kring de globala målen samt som lärare. Idag är Gabriel policyansvarig hos Act Svenska Kyrkan.

Johannes Stripple

Foto: Lunds universitet

Johannes Stripple

Johannes Stripple är docent i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och klimatpolitik. Johannes har studerat många olika aspekter av hur samhället hanterar klimatutmaningen. De senaste åren har forskningen handlat om samhällsstyrning, internationella klimatförhandlingar, utsläppsmarknader, säkerhetspolitik, europapolitik, scenarier, urbana miljöer, människors sätt att hantera sina egna utsläpp av klimatgaser och omvandlingsprocesser mot ett koldioxidsnålt samhälle.

Ismail Abdullahi 

Foto: Bernhardina Hörnstein

Ismail Abdullahi

Ismail är social entreprenör och co-host för podcasten Agenda For All. Han är också VD och medgrundare för bolaget SomaRecycle samt tidigare ambassadör för de globala målen hos svenska FN-förbundet.

Talare och moderatorer under förmiddagens temaseminarier

Klimatet och kapitalet - finanssektorns roll i omställningen

 • Fredrik NG Andersson, Nationalekonomiska institutionen, Lunds Universitet
 • Victor Galaz, Stockholm Resilience Centre, Stockholms Universitet
 • Amanda Kron, Juridiska institutionen, Lunds Universitet
 • Flemming Hedén, Naturvårdsverket
 • Josefin Johansson, Hållbarhetsanalytiker, Handelsbanken
 • Åsa Moberg, forskningssekreterare, Formas

Verktyg för en kemikaliesäker framtid

 • Berit Olofsson, professor i organisk kemi, sektionsdekan för kemi och styrelseordförande för centrum för cirkulära och hållbara system, Stockholms universitet
 • Katarina Sundberg, Samhällspolitisk rådgivare Avfall Sverige
 • Robin Vestergren, utredare Kemikalieinspektionen
 • Johanna Håkansson, Senior Product Compliance & Sustainability Specialist Clas Ohlson
 • Louise Staffas, forskningssekreterare, Formas

Digitala tvillingar när olyckan är framme

 • Kristina Gabrielii, programchef, Smart Built Environment
 • Bodil Ahlström, RISE
 • Nils Johansson, Lunds Tekniska Högskola
 • Emma Gretzer, avdelningschef samhällsbyggnad, Formas
 • Nina Widmark, forskningssekreterare, Formas

Centrumbildningar som verktyg för ökat samspel i livsmedelsforskning

 • Fredrik Gröndahl, Centrumledare från Blå mat (KTH)
 • Johnny Karlsson, Centrumledare PAN (Örebro Universitet)
 • Jessica Ekström, forskningssekreterare, Formas
 • Alexandre Dubois, forskningssekreterare, Formas

Vad gör en landsbygd levande?

 • Emilia Rapp, Hållbarhet-, infrastruktur och kollektivtrafiksstrateg, Ånge kommun
 • Tinna Harling, Arkitekt och Samordnare, Egnahemsfabriken (som utsågs till årets landsbyggsutvecklare 2023)
 • Patrik Cras, Forskare vid avdelningen för landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Josefin Thoresson, forskningssekreterare, Formas

Cirkularitet för smart och resilient samhällsbyggande

 • Michael Strömgren, vice programledare, Smart Built Environment
 • Lotte Christina Breengaard, Bloxhub
 • Térèse Kuldkepp, Installatörsföretagen
 • John Hultén, K2
 • Petra Jenning, Smart Built Environment
 • Anna Hult, forskningssekreterare, Formas

Havsmedvetenhet – svenskarnas känsla för havet och medborgarforskning som verktyg

 • Elin Weyler, forskningssekreterare, Formas
 • Tina Johansen Lilja, kommunikationssamordnare, Havsmiljöinstitutet
 • Maria Lewander, projektledare, Havsmiljöinstitutet
 • Kajsa Tönnesson, föreståndare, Havsmiljöinstitutet
 • Josefin Sundin, forskare, Sötvattenslaboratorium på Sveriges lantbruksuniverstitet, SLU
 • Ulrika Stensdotter Blomberg, Havs- och vattenmyndigheten
 • Therese Börjesson, Naturskyddsföreningen

Vilka är framgångsfaktorerna för projekt som handlar om forskningskommunikation?

 • Albina Pashkevich, docent, Fakultet för samhällsvetenskap, Nord Universitet, Norge. Albina har varit bedömare i flera kommunikationsutlysningar.
 • Maria Ivansson, verksamhetsledare, Klimatkommunerna
 • Anders Roos, Professor vid Institutionen för skogsekonomi, SLU
 • Lars Ocklund, planeringsledare belysning, stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs stad
 • Julia Brink, projektledare, Vetenskap & Allmänhet
 • Lotta W Tomasson, kommunikationsansvarig, Vetenskap & Allmänhet
 • Anna Lena Clareby, strategisk kommunikatör, Formas
 • Johan Bryggare, strategisk kommunikatör, Formas

Kunskap som förändrar – forskningsdrivna lösningar för ett hållbart samhälle

 • Sophia Kaså, projektledare Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trollhättan stad
 • Daniel Lindvall, doktor i sociologi och demokratiutredare, forskare i programmet Fairtrans som med civilsamhällets erfarenheter och engagemang syftar till att underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning
 • Tove Andréasson Derner, utredare, Formas
 • Judit Wefer, forskningssekreterare, Formas
Uppdaterad:17 maj 2024