Webbinarium: Från forskning till praktik och Klimatneutrala städer 2030

En inspelning från webbinariet den 14 februari 2019 om utlysningarna "Från forskning till praktik – metoder och verktyg" inom hållbart samhällsbyggande samt "Klimatneutrala städer 2030" inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Kan utländska forskare medverka i ett projekt och få finansiering?

Svar: En utländsk forskare kan medverka i projektet, så länge medelsförvaltaren är svensk.

Kan post för inköp av utrustning inkluderas i projektet?

Svar: Ja detta redovisas under driftkostnader i budgetformuläret

Behöver huvudsökande ha doktorsexamen?

Svar: Nej huvudsökande behöver inte ha doktorsexamen.

Finns det krav på vetenskapliga publikationer som resultat av projektet?

Svar: Nej, det finns inga sådana krav.

Vill ni att företag, andra aktörer som kommuner, skriver avsiktsförklaringar?

Svar: Ni behöver inte bifoga avsiktsförklaringar

Hur aktiv måste medverkan från en offentlig aktör vara i ett projekt?

Svar: Vi har inget formellt krav kring hur medverkan/samverkan ska ske. Projektets organisation kan utformas så som är lämpligast för just det projektet, men måste tydligt adressera syftet med utlysningen. Det är också viktigt att titta på bedömningskriterierna.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:25 februari 2019
Sidansvarig: Hanna Ridefelt