Formas frukost: Håller vi på att tappa mark?

2024-03-07

Mark är en grundläggande men ändlig resurs och i takt med att marken ska räcka till mer och fler behöver vi utveckla krav på hur marken används, värderas och förvaltas.

Formas frukost 16 november

Mark är en grundläggande resurs för många ändamål. Vi använder den till att bygga hus, odla vår mat, vila våra sinnen, utvinna mineraler och energi, driva skogsbruk, hantera översvämningar, fånga koldioxid och mer. Men marken är en ändlig resurs som hotas av bland annat monokulturer i vår jord, bebyggelse, klimatförändringar och erosion.

I takt med att marken ska räcka till mer och fler ökar konkurrensen och risken för värdekonflikter. Utvecklingen leder till förändrade krav på marken och hur vi använder, värderar och förvaltar den. I tider av geopolitisk osäkerhet ser vi också en ökning av säkerhetspolitiska dimensioner kring markfrågorna.

På Formas frukost 7 mars samlar vi experter och forskare som förklarar och diskuterar frågor som:

  • Kan marken ens ta slut?
  • Kan vi återställa mark?
  • Har vi undervärderat marken och behöver vi diskutera om hur vi kan värdera den bättre?
  • Vad är mark? Hur mår marken?
  • Hur prioriterar vi behov kopplade till mark?

Intresseanmälan är öppen

Gör din intresseanmälan redan nu för att få förtur till att boka plats när anmälan öppnar. Vi sänder även digitalt för dig som inte har möjlighet att vara på plats.

Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser (på museet) är begränsat. Din intresseanmälan är inte bindande och innebär inte garanterad plats.

Tider 7 mars:

  • 07.30-08.00 Frukost och nätverksmingel
  • 08.00-09.00 Seminarieprogram med expertinspel och panelsamtal
  • 09.00-09.30 Eftermingel

Den här sidan uppdateras löpande med bekräftade talare och panelister.

 

Webbsändning från Formas förra frukost 16 november

Här finns webbsändningen från Formas frukost: Rädd eller beredd - kan klimatanpassning framtidssäkra samhället?

Om Formas frukost

Formas frukost är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.


Kontaktperson för seminariet:

Mer Information
Datum: 7 mars 2024
Tid: 07:30 - 09:00
Plats: Nobel Prize Museum, Stortorget 2, Stockholm (och digitalt)
Arrangör:Formas
Uppdaterad:14 november 2023