Impact Innovation: Policy och styrmedel för en hållbar omställning

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som både ger underlag för och direkt bidrar till policyutveckling som främjar klimatneutral och cirkulär omställning.

VEM KAN SÖKA?

Universitet, högskolor, institut, företag, näringslivsorganisationer, offentlig sektor och ideella organisationer kan söka. Minst tre projektparter ska medverka varav minst en industriaktör.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Bidrag kan beviljas med max 1 500 000 kr per projekt och projekttiden är max tolv månader. Bidraget får motsvara maximalt 80 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2024-05-31 14:00
Sista ansökningsdatum: 2024-09-17 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

Den här utlysningen inom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma satsning Impact Innovation är kopplad till programmen Net Zero Industry och Metals and Minerals.

Utlysningens syfte är att bidra till en klimatneutral och cirkulär omställning genom utveckling av policy och styrmedel för omställningsprocesser där industrin har en nyckelroll. Så som lagar, regler, tillstånd, upphandling, ekonomiska styrmedel, certifieringar och standarder.

Läs mer om programmen Net Zero Industry och Metals and Minerals på impactinnovation.se Länk till annan webbplats..

Utlysningen är en del av satsningen Impact Innovation som Energimyndigheten, Formas och Vinnova står bakom. Impact Innovation är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

impactinnovation.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:14 maj 2024