Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet

Formas Ikon

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Tvärvetenskapliga centrumbildningar för behovsmotiverad forskning som stärker livsmedelssystemets hållbarhet och konkurrenskraft.

Formas Ikon

VEM KAN SÖKA?

Utlysningen riktar sig till en grupp av aktörer där huvudsökande ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Endast flerpartsansökningar, med deltagande från näringslivet, välkomnas.

Formas Ikon

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Preliminärt riktvärde är 10-12 miljoner kronor per centrum och år, under initialt fyra år, med eventuell möjlig förlängning på upp till fyra år.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2020-04-07 14:00
Sista ansökningsdatum: 2020-09-03 14:00

OBS! Alla datum är preliminära.

Utlysningstext publiceras närmare utlysningens öppnade.

Syftet med utlysningen är att bidra till hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelssystem genom att skapa två till tre starka tvärvetenskapliga forskningscentrum för behovsmotiverad forskning.​

Centrumbildningarna ska skapas av akademi, näringsliv och andra delar av samhället gemensamt och de ska bidra till kunskaps- och kompetensutveckling hos livsmedelssystemets aktörer​ och främja långsiktig kunskapsförsörjning​. En centrumbildning kan vara en fysisk likväl som en virtuell miljö.

Utlysningen är en satsning inom det nationella forskningsprogrammet för livsmedel och centrumen ska adressera teman och perspektiv i forskningsagendan Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystemlänk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Skriv ut
Uppdaterad:26 mars 2020