Sju skiften – Omvärldsförändringar som påverkar Formas verksamhet under 2020-talet

Den svenska politiken för forskning och innovation följer fyraåriga cykler, men ska också ha ett tioårigt perspektiv. Hur kommer landskapet för forskning och innovation se ut framöver? Vilka krafter, trender och samhällsutmaningar kommer att påverka vårt behov av ny kunskap och kompetens inom de kommande åren?

Sju skiften är en omvärldsspaning med ett 10-årigt perspektiv för att försöka förutse några områden som kommer vara av stor vikt för vår framtid och för Formas fortsatta arbete som forskningsfinansiär och kunskapsbyggare.

Författare: Kairos Future
År: 2019-03-20
ISBN: 978-91-540-6112-9
Beteckning: R6:2019
Sidor: 42
Skriv ut
Uppdaterad:20 juni 2019