Växtskyddsforskning för hållbarhet och konkurrenskraft

Formas har på uppdrag av regeringen identifierat forsknings- och utvecklingsbehov inom växtskyddsområdet. Målet är ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk och skogsbruk, samt en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig trädgårdsnäring där biologisk mångfald kan bevaras samt negativa effekter på människors hälsa och miljön undvikas.

Författare: Forskningsrådet Formas
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2015-10-16
ISBN: 978-91-540-6097-9
Beteckning: Rapport 7:2015
Språk: SV
Skriv ut
Uppdaterad:14 februari 2019