Åtgärder mot fukt i kryprumsgrunder

Uteluftsventilerade kryprumsgrunder är vanliga, speciellt i småhus. Det är också en grundkonstruktion där fukt- och mögelskador är vanliga. Skriften ger exempel på olika åtgärder och tekniska lösningar. Detaljlösningar för olika delar av kryprummet beskrivs för respektive åtgärd. Detaljlösningarna kan även användas som underlag för egna åtgärder.

Författare: Olle Åberg
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 1999-06-30
ISBN: 978-91-540-5838-9
Beteckning: T9:1999
Sidor: 40
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:1 februari 2019