Läkemedel i miljön. Miljögifter och könsskillnader - Forskningsprojekt 2007 - 2010

Utöver den stora årliga utlysningen på våren fördelar Formas även anslag till bland annat strategiska forskningssatsningar. I den här broschyren beskrivs två av dessa satsningar: Läkemedel i miljön samt Miljögifter och könsskillnader. Dessutom presenteras även några läkemedelsprojekt som har fått pengar i tidigare utlysningar.

Författare: Forskningsrådet Formas
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2008-05-14
ISBN: 978-91-540-6017-7
Beteckning: Br1:2008
Sidor: 24
Språk: SV
Skriv ut
Uppdaterad:7 februari 2019