Skiftesverk i Sverige

I boken skildras skiftesverkets olika utveckling i de sydsvenska landskapen med utgångspunkt från varierande virkesresurser, myndigheternas restriktioner och skiftande levnadsbetingelser i övrigt. Boken beskriver också byggsättets egenskaper allt efter valda metoder att lösa stommarnas stabilisering och montering liksom efter vidtagna åtgärder för att förbättra husens hållbarhet.

Författare: Henriksson, G
Förlag: Byggforskningsrådet
År: 1997-01-13
ISBN: 978-91-540-5759-0
Beteckning: T16:1996
Sidor: 346
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:6 februari 2019